Agenda

Març

23

13:00 h
Sala de Graus de l'Escola d'Enginyeria Sala de Graus de l'Escola d'Enginyeria

Veure tota l'agenda

Avisos de la Gestió Acadèmica

Automodificació de matrícula

[10/02/2023]

S’obre el període d’automodificació de matrícula, del 13 al 19 de febrer, per canvis i anul·lacions d’assignatures exclusivament del 2n semestre. En aquest període de sol·licitud no es pot ampliar la matrícula. Podeu consultar els criteris d’automodificació de matrícula aquí.

Per a més informació:

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Automodificació de matrícula

Sol·licitud de reprogramació de proves d'avaluació

[04/11/2022]

L’estudiantat que no pugui assistir a una prova o activitat d’avaluació i que suposi més d’un 20% de la nota final de l’assignatura, o que la seva superació sigui imprescindible per aprovar-la, tindria dret a una prova o activitat alternativa avaluable en els casos següents:

  • Situacions mèdiques sobrevingudes
  • Afers judicials amb citació oficial
  • Assistència a oposicions oficials
  • Defunció d’un familiar fins a segon grau el dia de l’examen o en els quatre dies anteriors
  • Assistència a reunions dels òrgans col·legiats de representació universitària o altres motius previstos en les seves respectives normatives.

Podeu consultar tota la informació relacionada en els Criteris i instruccions per l'avaluació en l’Escola d’Enginyeria

Tal com s’indica a l'apartat 6 de la Normativa, la sol·licitud de reprogramació s’haurà de fer arribar a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria, juntament amb tota la documentació necessària, dintre dels 5 dies naturals anteriors a data de la prova i fins a 5 dies naturals immediatament posteriors.

Podeu presentar la sol·licitud i la documentació necessària:

Presencialment a la Gestió Acadèmica i de Serveis mitjançant Cita Prèvia

Cita prèvia

[30/09/2022]

Us recordem que és necessari la cita prèvia per fer gestions presencials a la Gestió Acadèmica i de Serveis.

 

 

Veure avisos anteriors

Twitter

Més informació UAB