Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Neurociències (INc-UAB)

Comitè Científic Extern

El comitè extern està format per:

  • Prof. James Fawcett, University of Cambridge (UK): James Fawcett és President del Centre John van Geest de Reparació Cerebral de la Universitat de Cambridge. El seu interès principal és la reparació de danys en el sistema nerviós central (SNC), en particular de la medul·la espinal. El seu objectiu principal ha estat estudiar per què la plasticitat i la regeneració axonal deixen de funcionar en el SNC adult, així com trobar la manera de tornar-los a activar. També treballa en interfícies electròniques amb el sistema nerviós danyat, i en el disseny de protocols per assaigs clínics de lesió de medul·la espinal.
  • Prof. Patricia Janak, Johns Hopkins University (USA): La Prof. Janak lidera un grup d'investigació en el Departament de Psicologia i Ciències del Cervell de la Universitat Johns Hopkins a Baltimore, EUA. S'interessa pels mecanismes tant conductuals com neuronals implicats en l'aprenentatge, així com els sistemes neuronals que controlen el comportament guiat per estímuls després del procés d'aprenentatge.
  • Prof. Kamran Khodakhah, Albert Einstein College of Medicine (USA): El Dr. Khodakhah és professor al Departament de Neurociències, al Departament de Psiquiatria i Ciències del Comportament, i al Departament de Neurologia a l'Albert Einstein College of Medicine, Nova York. L'objectiu de la seva investigació és entendre el paper del cerebel i els ganglis basals en la funció motora, i també en trastorns neurològics i del moviment.
  • Prof. Jean-Philippe Pin, Institute for Functional Genomics of Montpellier (France): El Dr. Pin estudia els receptors acoblats a proteïnes G (GPCR), tant la seva funció com els seus mecanismes d'activació a nivell molecular i cel·lular. Específicament se centra en els receptors metabotròpics de glutamat (mGlu) i els receptors GABAB, i el seu potencial com a dianes terapèutiques prometedores per al tractament de diversos trastorns neurològics i psiquiàtrics, com ara la malaltia de Parkinson i el dolor.
  • Prof. John Salamone, University of Connecticut (USA): El Prof. Salamone pertany al Departament de Ciències Psicològiques de la Universitat de Connecticut (EUA), on és Cap de la Divisió de Neurociència del Comportament. S'interessa per una àmplia gamma de disciplines com la psicofarmacologia, la neuroquímica i el comportament, les funcions de la dopamina i l'acetilcolina en el comportament, la malaltia de Parkinson, l'esquizofrènia o la depressió.
Comitè extern 2024