Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Cultura científica

Assessorament

Difusió dels projectes d'investigació

Per a la difusió pública dels projectes de recerca, es pot comptar amb els següents canals de la Universitat Autònoma de Barcelona:

Canals propis

Portal web de la UAB
www.uab.cat

Es fa difusió dels resultats de recerca més destacats que poden ser d’interès per a la societat per mitjà de comunicats publicats al portal web de la UAB. El portal es publica en tres idiomes (català, castellà i anglès) i l’apartat “investigar” recull notícies d’actualitat de la recerca que es desenvolupa a la UAB.

Revista electrònica UABDIVULGA
www.uab.cat/uabdivulga

Es poden publicar articles divulgatius sobre el projecte, escrits pels mateixos investigadors, a la revista electrònica UABDIVULGA. La revista recull articles de divulgació científica sobre resultats de recerca publicats a revistes de referència, projectes de recerca i d’innovació que comencen, congressos i jornades o llibres. Com a publicació periòdica, compta amb referència ISSN.

Xarxes socials

Els resultats de recerca més destacats d’interès general es poden publicar a les xarxes socials, principalment als comptes de la UAB a twitter i facebook. (@UABBarcelona, https://www.facebook.com/uabbarcelona)

Canals externs

Difusió als mitjans de comunicació estatals

Es fa difusió dels resultats de recerca més destacats que poden ser d’interès per als mitjans de comunicació. S’organitzen rodes de premsa, si s’escau, i s’envien comunicats de premsa als periodistes dels mitjans de tot l’Estat.

Difusió als mitjans de comunicació internacionals

Per mitjà de dues agències de comunicació internacional, Alphagalileo i Eurekalert, s’envien les notes de premsa de resultats de recerca d’abast internacional als principals periodistes científics d’arreu del món.

Informació complementària