Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

Personal

Segons l’article 21 dels Estatuts, són membres del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius:

  • El personal acadèmic i el personal investigador en formació de les àrees de coneixement o especialitats que conformen el departament.
  • Els estudiants de postgrau que desenvolupin activitats de recerca en l’àmbit del Departament dirigides pel personal acadèmic d’aquest departament.
  • El personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit i desenvolupi les seves funcions principalment i majoritària donant suport directe al Departament.