Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius

Línies de recerca

Les línies de recerca als grups del Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius són: 

High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation (HPC4EAS)

 • Rendiment i eficiència en l'ús dels recursos HPC
  • Efecte de la xarxa d'interconnexió sobre el rendiment de les aplicacions
  • Predicció de rendiment. Escalabilitat.
  • Execució eficient d'aplicacions: model de programació, consum d'energia, multicorre heterogeni.
 • Disponibilitat de recursos HPC (disponibles per a l'usuari)
  • Tolerància a fallades per HPC en aplicacions numèriques (tècniques-científiques) i transaccionals.
  • Integritat contra atacs en ús i / o accés als recursos HPC (vulnerabilitat)
 • Disseny i optimització de sistemes HPC, per a "càrregues de treball" específiques (dominis específics per a aplicacions)
  • CPU, interconnexió de xarxa, E / S i disponibilitat
  • Eines de suport (simulació)
 • Aplicacions de projecció social (impacte) (solucions a problemes d'impacte social-aplicacions intel • ligents, que requereixen la capacitat dels sistemes HPC):
  • Simulació i optimització de serveis d'emergència en hospitals (serveis de salut intel·ligents)
  • Simulació de models orientats a individus/agents
  • Simulació i optimització de moviments d'individus en entorns limitats (evacuacions intel·ligents, d'emergència, moviment continu d'individus).

High Performance Computing Applications for Science and Engineering (HPCA4SE)

 • Aplicacions Mediambientals:  Aplicació del còmput d'altes prestacions a aplicacions mediambientals (incendis forestals, clima, meteorologia, .... ).
 • Aplicacions de Ciències de la Vida:   Aplicació del còmput d'altes prestacions a aplicacions científiques en l'àmbit de les Ciències de la Vida (bioinformàtica, oncologia, ....). 
 • Models de Programació i Entorns d'Execució:  Es consideran les noves tendències en l'arquitectura (organització del còmput, memòria i comunicacions) i dels requisits de les aplicacions seleccionades.
 • Modelat, Evaluació i Sintonització de Rendiment:  Es modela el rendiment per a la programació eficient i la sintonització. Es considera els mecanismes de monitorització i sintonització per a ser efectius en sistemes multi/many core a gran escala.
 • Mecanismes de Gestió de Recursos:  S'analitzen les polítiques de distribució, asignació i planificació en relació al tipus de sistema i aplicació considerats (sistemes cluster, peer-to-peer i cloud)