La Medicina de Gènere a la Facultat de Medicina

En consonància amb quatre dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU, per a la bona salut, l’educació de qualitat, la igualtat de gènere i les aliances per a assolir aquests objectius,  la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina impulsa la implementació de la Medicina de Gènere en la docència dels primers cursos del grau de medicina.  Llegir més