FAQs

 1. Quins són els programes de mobilitat i intercanvi que m'ofereix la UAB?
 2. On puc trobar informació sobre els programes d’intercanvi?
 3. Quan i com puc sol·licitar un intercanvi en algun dels programes?
 4. Les beques s’assignen automàticament si tinc una plaça concedida en un programa de mobilitat?
 5. En el cas de les mobilitats per estudis, com puc obtenir informació sobre la universitat de destinació i sobre les assignatures que ofereixen?
 6. Cal tenir coneixement d’idiomes per marxar d’intercanvi?
 7. Què he de fer una vegada m’han donat plaça?
 8. En el cas de les mobilitats per fer practiques, m’he de buscar jo l’entitat d’acollida o la Universitat me la busca?
 9. Puc sol·licitar algun programa de mobilitat si finalitzo els estudis aquest curs?
 10. La Universitat on he obtingut plaça pel meu Intercanvi no m’ofereix assignatures amb continguts equiparables a les assignatures del meu Pla d’estudis, quines opcions tinc?
 11. Puc cursar una menció en el meu programa d’intercanvi?
 12. Puc renunciar a fer la mobilitat assignada?
 13. Puc reconèixer crèdits optatius de formació en terceres llengües per la estada en una universitat estrangera?

1. Quins són els programes de mobilitat i intercanvi que m'ofereix la UAB?
 
Aquests són els programes de mobilitat que ofereix la UAB:
 
Mobilitat Estudis:
 • ERASMUS - Unió Europea
 • SICUE - universitats espanyoles
 • Programa PROPI UAB – països de fora de la Unió Europea
Mobilitat Pràctiques:
 • ERASMUS Pràctiques - Unió Europea
 • Programa PROPI Pràctiques
2. On puc trobar informació sobre els programes d’intercanvi?  

Pots consultar:

La pàgina web de la Facultat, a l’apartat de Mobilitat i Intercanvis—Estudiants OUT
La pàgina web de la UAB
 
3. Quan i com puc sol·licitar un intercanvi en algun dels programes?

Cada programa d’intercanvi té la seva convocatòria específica, cal consultar la informació a la web  on, a més,  s’indica quin és el procediment que has de seguir. És important llegir-les amb atenció.

Has de tenir present que la sol·licitud per a la majoria dels programes d’intercanvi s’han de presentar amb un any d’antelació, atès que són molts els tràmits que has de fer abans de partir.

4. Les beques s’assignen automàticament si tinc una plaça concedida en un programa de mobilitat?

Cada programa de mobilitat té condicions específiques sobre la sol·licitud i concessió de les beques, què s’han de consultar a les bases de la convocatòria. 

5. En el cas de les mobilitats per estudis, com puc obtenir informació sobre la universitat de destinació i sobre les assignatures que ofereixen?

Hauràs de consultar la seva pàgina web i contactar si cal amb la seva oficina de relacions internacionals.

6. Cal tenir coneixement d’idiomes per marxar d’intercanvi?

Cal consultar la informació específica de cada convocatòria i els requeriments i recomanacions de les institucions d’acollida, però normalment s’exigeix tenir coneixement suficient de la llengua vehicular de la universitat o entitat on es farà la mobilitat.

El Servei de Llengües de la UAB publica convocatòries d'exàmens per certificar el nivell d’idioma durant els mesos de setembre, octubre i novembre.

Per altra banda, algunes universitats estrangeres acostumen a demanar el TOELF o l’IELTS (exàmens dissenyats específicament per avaluar el nivell d’anglès).

7. Què he de fer una vegada m’han donat plaça?

Cal que revisis la informació publicada al web i que llegeixis amb deteniment el dossier informatiu del programa de mobilitat pel qual has obtingut la plaça, publicat al web Facultat i al general de la UAB. Has de revisar periòdicament el teu correu institucional per veure si reps indicacions respecte als tràmits que has de fer i sobre possibles reunions informatives.

També pots dirigir-te a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat per aclarir els teus dubtes.

Més informació

8. En el cas de les mobilitats per fer pràctiques, m’he de buscar jo l’entitat d’acollida o la Universitat me la busca?

En el cas de l’Erasmus pràctiques, la recerca de centre es responsabilitat de l’estudiant així com obtenir l’acceptació de l’entitat d’acollida. Així i tot, la Facultat disposa de contactes amb centres interessats en rebre estudiants en pràctiques.
 
En el cas del Programa Propi Pràctiques, la Facultat ofereix centres ja consolidats a França (escoles laiques catalanes de la Catalunya Nord -La Bressola), Regne Unit (escoles públiques de primària de l’àrea de Richmond-upon-Thames a Londres), Iberoamèrica (centres i projectes diversos a Nicaragua, Perú, Xile, Argentina i Colòmbia) i Brusel·les (École européenne de Bruxelles II -Woluwé).

Més informació Erasmus Pràctiques 
Més informació Propi Pràctiques ► 

9. Puc sol·licitar algun programa de mobilitat si finalitzo els estudis aquest curs?

Pots sol·licitar una mobilitat d’Erasmus pràctiques durant el darrer any dels teus estudis de grau, sempre i quan les pràctiques es realitzin durant els 12 mesos posteriors a la finalització d’aquests estudis.

Més informació
 
10. La Universitat on he obtingut plaça pel meu Intercanvi no m’ofereix assignatures amb continguts equiparables a les assignatures del meu Pla d’estudis, quines opcions tinc?
 
Pots fer un Reconeixement de Mobilitat. Això consisteix en cursar assignatures a la Universitat de destinació, que no es poden equiparar en continguts amb assignatures de la teva titulació, i incorporar-les al teu expedient com a assignatures optatives, amb el seu nom original, fetes en un Programa d’Intercanvi. Els crèdits màxim a cursar per reconeixement de mobilitat són 30.
 
11. Puc cursar una menció en el meu programa d’intercanvi?
 
Seria possible sempre i quan els continguts de les assignatures oferides per la institució d’acollida es puguin equiparar amb les assignatures optatives de la menció que vols cursar.
 
Es recomana sol·licitar destins on s’informa de la possibilitat de realitzar la Menció.
 
12. Puc renunciar a fer la mobilitat assignada?
 
. Ho pots fer dintre del període establert per cada programa a través del http://sia.uab.cat o fora de termini si t'ha sorgit qualsevol inconvenient, en aquest cas caldrà que ens facis arribar el full de renúncia a la Oficina d’Intercanvis de la Facultat. El coordinador/a valorarà doncs si la teva renúncia està justificada per tal que no tinguis penalització en posteriors sol·licituds de plaça per a un programa de mobilitat  i intercanvi (si no és justificada, quedaries relegat/da a la última posició en el procés de selecció).
 
13. Puc reconèixer crèdits optatius de formació en llengües per la estada en una universitat estrangera?
 
Si en la teva estada curses un mínim de 30 crèdits ECTS en una llengua estrangera, pots sol·licitar que et reconeguem al teu expedient 1,5 crèdits optatius per cada 6 crèdits superats. Una vegada hagis tornat del teu intercanvi i tinguis les notes posades al teu expedient, podràs sol·licitar a Gestió Acadèmica el Reconeixement Acadèmic en llengües.