Equip directiu de l'Escola

Directora de l'EPSI

Montserrat Iglesias-Lucía
66 309 05 03 - ext 9031
montserrat.iglesias@uab.cat

Secretària de Direcció

Roser Fàbrega
93 592 97 10
secretaria.direccio.fuab.formacio@uab.cat

Responsable de Relacions Internacionals

Joaquín Rodríguez
66 309 04 41 - ext 7156
joaquin.rodriguez@uab.cat

Responsable de Formació continuada

Josep Manel López
93 581 70 42 - ext 6129
josepmanel.lopez@uab.cat

Responsable de Gestió Acadèmica

Meritxell Vime
66 309 12 08 - ext 9005
meritxell.vime@uab.cat