Articles, llibres, revistes....

Catàleg UAB

Permet cercar tots els documents de totes les biblioteques de la UAB, en qualsevol format (paper o digital):  llibres, revistes, tesis, DVD, bases de dades....
No permet cercar parts de documents: articles de revista, capítols de llibre...
Més >

Trobador+

Trobador+  és el portal d'accés als recursos digitals de les biblioteques de la UAB.

Podeu trobar articles de revista, bases de dades, revistes digitals, tesis, llibres digitals, pàgines web....

Més >

CCUC

El CCUC permet cercar documents de les biblioteques de les universitats catalanes i també d'altres institucions, com la Biblioteca de Catalunya.
Des de aquest catàleg podreu accedir al préstec consorciat o préstec PUC