Aprovat el segon Pla d'acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB

Segona Plan d'acció i inclusió a la UAB

La UAB ha aprovat el segon Pla d'acció sobre discapacitat i inclusió (PAD II) que recull 32 mesures així com el compromís de la universitat per garantir els drets de les persones amb discapacitat.

07/03/2018

L'Observatori per la Igualtat juntament amb el Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat ha elaborat aquest document que pretén convertir-se en un instrument fonamental per articular polítiques inclusives a la Universitat.

El Consell de Govern de la UAB ha aprovat el dimecres 14 de març el segon Pla d'acció sobre discapacitat i inclusió (PAD II. Aquest segon pla compren les mesures, actuacions i compromisos de la UAB per la inclusió de les persones amb discapacitat durant el període 2018-2022. Amb aquest pla la universitat vol anar més enllà de l'obligació marcada per la LOMLOU (Llei orgànica 4/2007).
 
L'Observatori per la Igualtat juntament amb el Vicerectora d’alumnat i ocupabilitat ha elaborat aquest document que pretén convertir-se en un instrument fonamental per articular polítiques inclusives a la Universitat.  El procés s'ha fonamentat en tres fases.

En la primera fase l’Observatori ha dut a terme una diagnosi que contempla els següent aspectes: l’avaluació del grau d’implementació del primer pla d'acció (PAD I, 2011-2015), un recull de la normativa vigent en matèria de discapacitat, l’actualització de la diagnosis de la situació de les persones amb discapacitat a la UAB i la valoració per part del col·lectiu amb discapacitat de les dificultats i obstacles.
 
La segona fase s'ha desenvolupat a través d'una comissió tècnica de persones expertes provinents del PAS, PDI i l'alumnat. Aquesta comissió tècnica ha consensuat la concreció de les mesures. La tercera i última fase ha estat la discussió i l'aprovació del document pels òrgans de govern, on s'incorporaran les aportacions dels agensts socials de la universitat.
 
Aquest segon Pla d'acció i inclusió de la UAB inclou mesures del primer Pla que encara no s'han aplicat o són de caràcter permanent. També s'incorporen noves accions per pal·liar les problemàtiques detectades a través de la diagnosi i pels canvis de la normativa vigent.
 
El PAD II està conformat per un total de 32 mesures, i per cada mesura es determina l'òrgan executor, els instruments i els objectius de la mateixa. Totes les mesures i la calendarització dels objectius s'estructuren en quatre eixos d'actuació: Visibilitat i sensibilització; Accessibilitat i mobilitat; Desenvolupament de l'activitat i Política universitària i marc organitzatiu
 
ACCÉS AL PAD II
ACCÉS A LA DIAGNOSI

 

Notícies relacionades

projectedonesvalentes

Com informar sobre agressions sexuals?

El treball de recerca "Dones valentes", dut a terme durant dos anys per Isabel Muntané, periodista i codirectora del Màster Gènere i Comunicació de la UAB, i Violeta García, psicòloga de l’Associació d’Atenció a Dones Agredides Sexualment (AADAS), ha culminat en les primeres "Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals". Llegir més

Totes les notícies