Línies estratègiques 2016-2017 de la Facultat de Lletres

Podeu consultar aquí les línies d’actuació estratègica de l’Equip de Deganat per al curs 2016-2017 presentades en Junta Permanent, que se centraran en la internacionalització i professionalització dels estudis, la promoció de graus i màsters, la implicació en el programa “La Universitat a l’Abast”, la visualització pública de la facultat en la universitat i la societat i en la programació de nous estudis.

17/10/2016

L’objectiu d’internacionalitzar els estudis passa per augmentar el nombre d’estudiants incoming i outgoing, així com la docència en anglès i la programació de graus conjunts amb altres centres estrangers. L’impuls a la professionalització dels graus incidirà en enfortir  l’assignatura de ‘Pràctiques Externes’ i en aconseguir augmentar el nombre d’estudiants que la cursin, així com en organitzar formació a mida per potenciar les seves habilitats relacionades amb l’ocupabilitat.

Rere l’acreditació de gairebé tots els graus de la facultat, ens situem en el moment òptim per modificar les memòries amb les actuacions definides en els respectius plans de millora; igualment, després d’un any d’implantació, haurem d’abordar el seguiment i la revisió, si escau, del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat.

La Facultat no iniciarà de forma general el procés de revisió dels actuals plans d’estudis fins que no hi hagi indicacions clares en aquest sentit per part del Ministerio, de la Generalitat de Catalunya i de l’Equip de Govern de la universitat. Només s’explorarà, doncs, la programació de títols nous (preferentment interfacultatius) o de títols que substitueixin clarament els actuals, no només que els modifiquin.

Un dels punts dèbils de la Facultat és l’accés a les titulacions; és per això que s’han de cercar vies de millora de la promoció dels estudis a través de la coordinació amb el professorat de secundària i l’obertura de l’activitat acadèmica tant a aquest  professorat com als seus estudiants; contràriament, un dels actius del centre és l’estudiantat que s’acull al programa “La Universitat a l’Abast”, col·lectiu que mereix una atenció major.

Finalment, el cinquantè aniversari de l’inici de l’activitat de la Facultat que s’acomplirà el curs 2018-2019 és una bona ocasió per cercar formes que incrementin la nostra visibilitat i impacte en la universitat i en la societat, així com per potenciar l’esperit de pertinença al centre de tota la comunitat educativa.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies