Jornada sobre la inserció laboral de les persones amb malalties mentals

JornadaSalutMental

Sota el títol "Salut mental i món laboral: reptes de futur" el proper dilluns, 7 de maig, la UAB organitza la tercera edició de la Jornada d'Inserció Laboral de persones amb diversitat funcional, a la Facultat de Psicologia (12.30h.). La discapacitat per raó de salut mental es manté com la discapacitat que menys ocupació registra, segons posa de manifest l’informe anual de l’INE. L’any 2016, només un 14,3% de les persones en aquesta situació va treballar.

30/04/2018

La discapacitat per raó de salut mental es manté com la discapacitat que menys ocupació registra, segons posa de manifest el darrer informe de l’INE sobre aquest tema: només un 14,3% de les persones en aquesta situació va treballar.

En el marc del Programa UAB Impuls del Servei d’Atenció a la Discapacitat (PIUNE) de la Fundació Autònoma Solidària i amb la col·laboració del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, el proper 7 de maig se celebrarà la tercera edició de la Jornada d’Inserció Laboral, sota el títol de “Salut mental i món laboral: reptes de futur”. En aquesta ocasió està centrat en la inclusió laboral de les persones amb trastorn mental, en el marc del lema de la Festa Major de la UAB del 2017, “Salut mental visible i sense estigmes a la UAB”, i considerant les dificultats que té aquest col·lectiu per trobar i mantenir un lloc de treball.

La presentació de la Jornada anirà a càrrec de Margarita Martí, degana de la Facultat de Psicologia i, de Jordi Prat, director de la Fundació Autònoma Solidària. A continuació, es tindrà lloc una taula rodona. I la cloenda, a càrrec de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, Sara Moreno.

El programa de la jornada compta amb una taula rodona i un debat posterior amb diferents actors, tots ells vinculats i amb experiència relacionada amb la salut mental i la inserció laboral. Hi intervindrà el Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; la Rosa Coscolla, coordinadora de l'Oficina Tècnica de la línia de Salut Mental del Programa INCORPORA de l’Obra Social “La Caixa”; i la Dolors Solé, cap de la Unidad de Medicina del Trabajo del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del INSSBT.

La taula rodona estarà moderada per Pilar Hilarión, sotsdirectora de l’Institut Universitari Avedis Donabedian – UAB, i vol reflexionar sobre els possibles factors que intervenen en les dificultats d’inclusió a l’empresa ordinària de les persones amb trastorn mental; així com analitzar el paper de la inserció laboral i especialment la prevenció dins de l’empresa com a vehicle per a la inserció social de les persones.

La jornada se celebrarà el 7 de maig de 12:30 a 14:00 h a la sala P-24 de la Facultat de Psicologia de la UAB.

La discapacitat per raó de salut mental es manté com la discapacitat que menys ocupació registra, segons posa de manifest l’informe anual de l’INE ‘El empleo de las personas con discapacidad‘. L’any 2016, només un 14,3% de les persones en aquesta situació va treballar.

Aquesta jornada vol donar continuïtat a les jornades que es van començar a celebrar al 2015 i està orientada a informar sobre recursos, bones pràctiques i exemples reals d’inserció laboral de persones amb diversitat funcional.

En aquesta jornada s'informarà sobre recursos, bones pràctiques i exemples reals d’inserció laboral de persones amb diversitat funcional. La jornada, que compta amb el suport del Servei d’Ocupabilitat, es celebrarà a la Facultat de Psicologia de la UAB.

ALGUNES XIFRES
Any rere any, l’estudi de l’INE remou consciències i assenyala que la participació laboral està determinada per la tipologia de discapacitat. En línies generals, les persones amb certificat de discapacitat intel·lectual i discapacitat per raó de salut mental són les que més esculls tenen a l’hora d’accedir a una feina.

L'any 2016 hi havia 1.840.700 persones amb discapactitat en edat de treballar (de 16 a 64 anys), el que va suposar el 6,1% de la població total en edat laboral.

La taxa d'atur per aquest col.lectiu va ser del 28,6% al 2016, amb un descens de 2,4 punts respecte a l'any anterior. Aquesta taxa era 9,1 punts superior a la de la població sense discapacitat. La taxa d'activitat de les persones amb discapacitat va ser del 25,1%, amb un augment d'1,7 punts respecte 2015. El 88, 0% dels ocupats eren asalariats i, d'aquests, el 76,2% tenia contracte indefenit.

Les persones amb deficiències auditives van presentar les taxes més grans d'activitat (61,3%) i les que tenien deficiències mentals, les més baixes (27,7%). Quan a l'evolució respecte l'any 2015, cal destacar els increments en les taxes d'activitat dels grups de discapacitat associats al Sistema neuromuscular i Intelectual. Per al contrari, el descens en la taxa d'activitat va destacar en els grups de discapacitat associada al Transtorn mental i altres.

Per assistir com a estudiant de la UAB, cal fer la inscripció en aquest enllaç, mentre que si es forma part de qualsevol altre col·lectiu, la inscripció es pot fer a través d’aquest formulari.

PROGRAMA DE LA JORNADA

 

Notícies relacionades

Totes les notícies