Equip de deganat

Equip del deganat


Degana
Dra. Margarita Martí Nicolovius

Secretari del Centre i Vicedegà d'Estudiants
Dr. Antoni Castelló Tarrida

Vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat docent
Tatiana Rovira Faixa

Vicedegà d'Economia, Infraestructura i Serveis
David Costa i Miserachs

Vicedegà d'Estudis de Postgrau i Professionalització
 Joaquim T. Limonero García

Vicedegana de Pràctiques i Relacions Institucionals
 Mercè Mitjavila García

També apareixen a la fotografia:

Coordinadora d'Estudis de Grau en Psicologia
Eva Penelo
Coordinador d'Estudis de Grau en Logopèdia
Josep Nebot
Coordinadora d'Intercanvis
Judit Castellà
Coordinadora de Pràctiques
Clara Selva
Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Maria Álvarez
Gestora Acadèmica
Begoña Valle
Administrador del Centre
Fernando Guerrero