Avisos

Els estudiants matriculats al Pla 828-Grau en Logopèdia

[04/06/2018] que vulguin adaptar el seu expedient al Pla 1383-Grau en Logopèdia, que es va començar a impartir el curs 2017-2018, haurien de presentar una sol.licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat, entre el 25 de juny i el 6 de juliol d'enguany. S'acceptaran sol.licituds fora d'aquest termini, però abans de l'inici del curs acadèmic, el 10 de setembre i sempre que l'alumnat no hagi formalitzat la matrícula del curs 2018-2019
Podeu de més informació en aquest enllaç

El pròxim dia 3 d'abril és lectiu

[22/03/2018] Us recordem que el pròxim dia 3 d'abril és lectiu i s'impartirà la docència amb normalitat. També recordar-vos que la Festa de la Facultat del curs 2017 - 2018 se celebrarà el divendres 18 de maig.

Podeu consultar el calendari acadèmic en aquest enllaç 

Veure més avisos