Direcció i Unitat Tècnica

Direcció del Servei de Biblioteques

Direcció del Servei de Biblioteques


Adreça:
Edifici N. Plaça Cívica. Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: +34 93 581 1015
Correu-e: s.biblioteques@uab.cat

 

Unitat Tècnica i de Projectes : Préstec Interbibliotecari

UTP

Adreça:
Edifici N. Plaça Cívica. Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: +34 93 581 1051
Correu-e: bib.utp@uab.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 19:30 h.
Vacances: Setmana Santa, Agost i Nadal.