Les delegades i delegats de curs

delegats


El delegat o delegada és vital per al bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l'interlocutor bàsic per millorar i afavorir un model integral de formació, en què l'estudiant és el màxim protagonista del procés educatiu i pren part del dia a dia de la seva formació.

Els delegats i delegades són triats pels altres membres de grup acadèmic a l’inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la Unitat de Dinamització Comunitària.