Les delegades i delegats de curs


El delegat o delegada és vital per al bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l'interlocutor bàsic per millorar i afavorir un model integral de formació, en què l'estudiant és el màxim protagonista del procés educatiu i pren part del dia a dia de la seva formació.

Els delegats i delegades són triats pels altres membres de grup acadèmic a l’inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la Unitat de Dinamització Comunitària.
Estudis d'Àsia Oriental


1er Curs
Xinès: Sonia Perezcas
sonia.perezcas@e-campus.uab.cat

Japonès: Oriol Mir Villegas
oriolmirv@gmail.com

2n Curs
Xinès: Maria Pepiol Bel
maria.pepiol.bel@gmail.com

Japonès: Carlos Fuentes Berrocal
carlos.fuentesb@e-campus.uab.cat

3r Curs
Xinès: José Luis Rodríguez
joseluisrcartagena@gmail.com

Japonès: Andrés Sánchez
andressanchezcubero@gmail.com

4t Curs
Xinès: Carmina Barreiro
carmina.barreyro@e-campus.uab.cat

Japonès: Reolindo José Hernandez Miravales
reolindo@icloud.com

Traducció i Interpretació (1er i 2n)


1er Curs
Alemany: Esther Otero Sotillo
esther.oteros@e-campus.uab.cat

Italià: Xavier Rabadan
xavier.rabadanj@e-campus.uab.cat

Rus: Giulia Accrocca
giuliaaccrocca@gmail.com

Àrab: Laia Salvador
laiasa97@gmail.com

Xinès: Ingrid Cortés Pèlach
ingridcortespelach@gmail.com

Japonès: Judith Campoy Castilla
judith.campoy@e-campus.uab.cat

2n Curs
Francès: Néstor Graciani Pasarin
nestorportero@hotmail.com

Portuguès: Ona Alsina Molins
onaalsina20@gmail.com

Italià: Stefania Fuguliu
fuguliustefania@gmail.com

Rus: Júlia Puig Garriga
jupu1997@hotmail.com

Àrab: Vera Miras Gómez
veramirasgomez@gmail.com

Japonès: Edgar Cotes Argelich
edgar-c-a@hotmail.com

Traducció i Interpretació (3er i 4t)


3er Curs
Francès: Meritxell Ardiaca
m7.ardiaca@gmail.com

Alemany: Clàudia Tapioles
Claudiatapioles@gmail.com

Italià: Yaiza Torrecillas
Yaiza.torrecillas@e-campus.uab.cat

Portuguès: Nina Boude
nina.bbatlle@gmail.com

Rus: Laia Perales Galán
laiaperales.27@gmail.com

Àrab: Aina Gallostra
aineetaa7@gmail.com

Japonès: Boris Maso
mister_bustok@hotmail.com

 4t Curs

Alemany: Melanie Díaz Villalba
melanie.diaz@e-campus.uab.cat

Rus: Judit Giménez Sanjuan
tiduj_23@hotmail.com

Àrab: Arantxa Fernandez Cruz
veramirasgomez@gmail.com

Xinès: Judit Molas
judit.molas@e-campus.uab.cat

Japonès: Marc Riera Irigoyen
marc.rierai@e-campus.uab.cat