Medicina i Salut

personalitat i depressió en cremats
05/2015 -

La personalitat com a predictor de símptomes depressius en cremats

Els resultats d’un estudi pioner realitzat a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron amb 109 pacients adults ingressats en la Unitat Especialitzada de Cremats suggereixen que certes característiques de la personalitat podrien ser utilitzades per identificar els pacients més vulnerables al desenvolupament de símptomes depressius més severs en diferents punts de la seva recuperació, interferint en el procés de rehabilitació. Aquesta identificació dels pacients amb més risc permetria una intervenció més especialitzada.

Referències

Giannoni-Pastor, A.; Gomà-i-Freixanet, M.; Valero, S.; Fidel Kinori, S. G.; Tasqué-Cebrián, R.; Arguello, J. M.; Casas, M. Personality as a predictor of depression symptoms in burn patients: A follow-up study. Burns. 2014, vol. 41, num. 1, p. 25-32. doi: 10.1016/j.burns.2014.07.028.

En pacients cremats, un dels trastorns psiquiàtrics més prevalents és la depressió. Algunes característiques de la personalitat s’han relacionat amb el risc de desenvolupar aquest trastorn. En un estudi pioner realitzat a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron per un equip del Servei de Psiquiatria, s’ha analitzat de forma longitudinal el paper dels diferents perfils de personalitat, avaluats pel Model dels Cinc Factors Alternatius de Personalitat de Zuckerman i Kuhlman, en el desenvolupament de símptomes depressius al llarg dels sis mesos posteriors a la cremada. Els participants van ser un total de 109 pacients adults ingressats en la Unitat Especialitzada de Cremats entre el 2009 i el 2011.
personalitat i depressió en cremats 1  
Imatge 1: Unitat Especialitzada de Cremats de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.
 
Els resultats indicarien que, independentment de l’edat, el sexe i la superfície corporal cremada, les persones amb un alt Neuroticisme-Ansietat i/o una alta Agressió-Hostilitat presentarien una major simptomatologia depressiva en tots els seguiments en comparació amb els grups amb perfils baixos tant en Neuroticisme-Ansietat com en Agressió-Hostilitat.
 
D’altra banda, els factors de personalitat com l’Activitat i la Impulsivitat-Percaça de Sensacions estarien relacionats amb fluctuacions en els símptomes depressius, amb alts i baixos en el seu estat d’ànim que interfereixen en el procés de rehabilitació dels pacients al llarg dels sis mesos després de cremar-se.
 
Aquestes troballes suggereixen que els factors de personalitat podrien ser utilitzats per identificar els pacients més vulnerables, que podrien desenvolupar símptomes depressius més severs en diferents punts de la seva recuperació i permetre també una intervenció més especialitzada.
 
Imatge superior esquerra: iStockphoto/michaeljung.

Anna Giannoni Pastor

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

anna.giannoni@gmail.com

2021 Universitat Autònoma de Barcelona

B.11870-2012 ISSN: 2014-6388