Medicina i Salut

ruminació
05/2015 -

Tractament d’aprenentatge per suprimir la ruminació

La ruminació es caracteritza per una regurgitació recurrent i sense esforç del menjar recentment ingerit, que és escopit o re-mastegat i empassat de nou. Un estudi amb 28 pacients va detectar la maniobra muscular que provoca la regurgitació mesurant l’activitat elèctrica dels músculs de l’abdomen i del tòrax. Posteriorment, després de veure els registres obtinguts, els pacients van aprendre a controlar l’activitat de la musculatura implicada de manera que van aconseguir suprimir la ruminació.

Referències

Barba, Elizabeth; Burri, Emanuel; Accarino, Anna; Malagelada, Carolina; Rodriguez-Urrutia, Amanda; Soldevilla, Alfredo; Malagelada, Juan-R.; Azpiroz, Fernando. Biofeedback-Guided Control of Abdominothoracic Muscular Activity Reduces Regurgitation Episodes in Patients With Rumination. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2015, vol. 13, num.1, p. 100-106. doi: 10.1016/j.cgh.2014.04.018.

La ruminació es caracteritza per una regurgitació (tornada fins a la boca) recurrent i sense esforç del menjar recentment ingerit, que és escopit o re-mastegat i empassat de nou. La ruminació pot tenir un rang ampli de conseqüències, des d’una interferència menor en les relacions socials fins a problemes nutricionals severs.

En 28 pacients amb ruminació es va registrar l’activitat dels músculs de la paret anterior de l’abdomen i del tòrax (músculs intercostals) mitjançant electromiografia (mesurant l’activitat elèctrica dels músculs mitjançant elèctrodes enganxats a la pell) abans i després d’un àpat. Sota control visual dels registres de la electromiografia, es va ensenyar als pacients a modular l’activitat muscular.

L’estudi va mostrar que la regurgitació del contingut de l’estómac després de la ingesta es produeix per una maniobra coordinada, que consisteix en una abrupta compressió abdominal associada a una succió toràcica (contracció simultània dels músculs de l’abdomen i del tòrax). Aquesta maniobra passa desapercebuda tant per al pacient com per als seus familiars i no se sap per què els pacients van aprendre en primer lloc aquesta resposta anormal al menjar ni quins són els desencadenants específics dels episodis de ruminació. És interessant que, veient els traçats electromiogràfics, els pacients van aprendre a controlar l’activitat de la musculatura del tòrax i de l’abdomen i d’aquesta manera es va aconseguir suprimir la ruminació.

En aquest estudi es va utilitzar una metodologia complexa per identificar el mecanisme de la ruminació i per proporcionar una guia per al tractament d’aprenentatge. És d’esperar que el procediment es pugui simplificar en el futur, el que permetrà una aplicació més àmplia.

Imatge superior esquerra: Esquema del procés per suprimir la ruminació.

Fernando Azpiroz

Departament de Medicina

azpiroz.fernando@gmail.com

2021 Universitat Autònoma de Barcelona

B.11870-2012 ISSN: 2014-6388