Presentació

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen sessions informatives perquè en puguis parlar directament amb la coordinació de cada programa. Inscripció oberta!

La disfagia orofaríngia és una condició poc coneguda que pateix 30.000.000 de ciutadans europeus, juntament amb les seves complicacions nutricionals i respiratòries. És molt important incrementar la consciència d’aquesta malaltia que pugui comportar complicacions greus: la millora per aspiració, l'increment de la incidència d'asfixia, el malnutriment i la deshidratació; les quals són les que causen la mort del pacient. La disfagia també prolonga el temps d'hospitalització dels pacients i la necessitat d'assistència institucional.
Les poblacions de risc s'expliquen, tant adults com pediàtriques, que pateixen les malalties neurodegeneratives, embòlia i malalties neurològiques no degeneratives, lesions cerebrals traumàtiques, pacients amb més de 70 anys, pacients amb malaltia de cap i llom, pacients amb neumonia recurrente i infeccions respiratòries.

En conclusió, la detecció precoç i el tractament de la disfagia orofaríngia és important per prevenir les complicacions associades a la malaltia i disminuir el risc de mort es va dur a terme amb la malnutrició i la malaltia per aspiració.

Aquest màster és multidisciplinari i té com a objectiu incrementar el coneixement relatiu de la disfagia oferint una formació avançada en el camp específic de l'ofici de discapacitat, incloent pràctiques professionals amb casos clínics.
El curs, de 66 crèdits ECTS, està dissenyat per a professionals multidisciplinaris de tots els camps amb la disfagia: geriatria i rehabilitació, fisioteràpia, medicina, enfermería, radiologia, neurologia, otorrinolaringologia, logopedia, dietètica i nutrició, etc.
Aquest màster no permetrà als estudiants per a la pràctica professional en l'àmbit de la disfagia.

Objectius

- Afegir a la base de coneixement professional d'un personal multidisciplinari, coneixements específics sobre disfàgia i malalties associades.
- Formar professionals multidisciplinaris en la promoció del reconeixement de la disfàgia per al disseny i aplicació de tècniques preventives i correctives.
- Promoure el treball d'equips multidisciplinaris en la disfàgia orofaríngia.

- Augmentar el desenvolupament de les habilitats professionals en la disfàgia.
- Integrar diverses perspectives per tenir més informació a la fisiologia de la deglució, patofisiologia de la disfàgia, avaluació, rehabilitació i gestió, així com en la formació clínica amb pacients de disfàgia.
- Augmentar la capacitat dels professionals d'aplicar l'evidència científica actual en la pràctica clínica de la disfàgia.

Requisits d'accés

- Llicenciats, graduats o diplomats amb Coneixements en els camps de la medicina, infermeria o altres Àrees relacionades amb la sanitat.
Que disposin d'un títol:
- Títol universitari oficial espanyol.
- Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als estudis de postgrau.
- Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, es necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) que aquests estudis correspon a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyol i que faculten, en el país que expedeix el títol , per accedir a estudis de postgrau. L'acceptació un postgrau no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ ni el Reconeixement a Altres Efectes que el de cursar un estudi de postgrau.
- Nivell d'anglès: nivell equivalent a 6 del sistema IELTS, nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Perfil dels estudiants: personal multidisciplinar relacionat amb tots els camps que Tracta amb la disfàgia: radiologia, neurologia, rehabilitació, geriatria.

Sortides professionals

El màster està dirigit a professionals ja formats en diferents camps professionals. El curs no qualifica per a la pràctica professional per si sol, però pretén incrementar les competències i coneixements bàsics en l'àrea de la disfàgia.
Les àrees professionals a què el curs pot tenir sortida són tots els camps que tracten amb la disfàgia: medicina, infermeria, radiologia, neurologia, logopèdia, dietètica i nutrició, otorinolaringologia, fisioteràpia, geriatria i rehabilitació, etc.

Contacte

Laura Chércoles

Telèfon: +34 93 741 7700 ext. 2286

Correu electrònic: postgrad.diploma@myessd.org

Web: https://www.masterswallowingdisorders.org/en-gb/home

Màster propi UAB

2a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
66 ECTS
Codi de l'estudi: 4086/2
Preu: 4356 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Hospital de Mataró. Crta. de Cirera s/n 08304 Mataró / Facultat de Medicina, UAB/ Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears: Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 de Barcelona
Dates: del 12/10/2020 al 28/05/2021
Idioma de docència:
Anglès (100%)
Centres responsables:
Departament de Cirurgia
Centres col·laboradors:
Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme
European Society for Swallowing Disorders
Títol que s'obté:
Master's degree in Swallowing Disorders Postgraduate diploma in Swallowing Disorders

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.