Màster en Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans

Presentació

Màster en Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans
El Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans vol oferir un nou enfocament de les polítiques urbanes més enllà de l'àmbit local i institucional tradicionals, permetent incorporar marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal. Així, combina per una banda, l'anàlisi des d'una perspectiva global (per mitjà de 30 crèdits obligatoris i sis crèdits optatius); i per l'altra, des de l’especialització, mitjançant dos itineraris (de 18 crèdits obligatoris i 6 crèdits optatius). Un itinerari d'Anàlisi, de caràcter acadèmic, orientat a la formació per a la recerca; i l'altra, de Gestió, amb caràcter de suport a la pràctica i amb una vesant més professionalitzadora.


(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Objectius

El Màster Metròpoli té com a objectiu formatiu general proporcionar una formació avançada i especialitzada per a la comprensió, l'anàlisi i la gestió de les dinàmiques i les polítiques locals i metropolitanes. Aquest objectiu es persegueix des de dues perspectives complementàries: acadèmica i professional.
La perspectiva acadèmica garanteix una formació marcadament orientada a la investigació pluridisciplinar en ciències socials sobre les principals dinàmiques territorials, ambientals, poblacionals i socioeconòmiques que es desenvolupen avui en l'àmbit metropolità.

La perspectiva professional ofereix una formació amb un nítid accent de suport a la pràctica de directius i tècnics municipals i metropolitans, per tal de reforçar capacitats de planificació, definició, gestió i avaluació de polítiques públiques en l'àmbit metropolità per tal d'aconseguir un desenvolupament inclusiu, innovador i sostenible.

Requisits d'accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial, principalment en les àrees següents: ciències polítiques, sociologia, dret, economia, geografia, antropologia, ciències ambientals, enginyeria i arquitectura. Aquest títol ha de ser espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti, al país expenedor del títol, per a l'accés als ensenyaments de màster.

Sortides professionals

• Administracions públiques territorials: Ajuntaments, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació, mancomunitats municipals... en llocs de responsabilitat tècnica i directiva en el conjunt de les àrees d'intervenció.
• Universitats i instituts públics de recerca, en places de direcció, coordinació i realització de projectes d'investigació bàsica i aplicada en l'àmbit de les ciències socials del territori.
• Entitats del tercer sector i empreses vinculades tant a l'anàlisi com a l'assessoria i a la realització de projectes d'intervenció social, econòmica i ambiental en el territori.

Contacte

Dolors Miñarro Choclán

Telèfon: 93 586 88 63

Correu electrònic: dolors.minarro@uab.cat

Web: https://iermb.uab.cat/mastermetropoli

Màster propi UAB

4a Edició
Places: 30
Orientació: Recerca, Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3724/4
Preu: 3960 ¤
Preu especial: 3564¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: IERMB, Plaça del Coneixement, Campus Bellaterra, UAB
Dates: del 12/01/2021 al 30/12/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Escola de Postgrau
Centres col·laboradors:
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Títol que s'obté:

- Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans. Especialitat en Anàlisi de Dinàmiques Metropolitanes

- Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans. Especialitat en Governança i Gestió de la Ciutat Metropolitana

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.