Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers

Màster professionalitzador on adquiriràs els coneixements matemàtics així com els aspectes teòrics de les finances que t'obriran les portes per a treballar al sector financer

 • Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1107/25
 • 25a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 66 ECTS
 • Inici: 27/09/2022
 • Final: 26/07/2024
 • Places: 20
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 5544 €
 • Preu especial 4990 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium+
 • Idioma de docència: Català (60%), Anglès (20%), Castellà (20%)
 • Lloc: Facultat de Ciències, CRM. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

Per al curs 2021-2022, la docència d’aquest estudi s'ofereix de manera híbrida: els estudiants poden fer la docència de manera presencial o de manera remota síncrona.

 

El màster en Matemàtiques per als Instruments Financers va sorgir per a donar resposta a la creixent demanda per part del sector financer de persones amb una sòlida base matemàtica.

L'objectiu del programa, obert a titulats en Matemàtiques, Física, Economia, ADE, Estadística o carreres afins, és formar analistes quantitatius en l'àmbit financer, amb una comprensió profunda i crítica dels models i mètodes utilitzats en aquest sector.

Les classes són impartides per professors que provenen del món acadèmic (UAB, UB, UPC, CRM) i del món professional (CaixaBank, Banc de Sabadell, Catalana Occidente, Borsa de Barcelona) el que estableix una important via de contacte per a interaccions futures.

Les entitats col·laboradores que ens donen suport, mitjançant les beques per a la realització de pràctiques, aporten el component necessari d'aprenentatge pràctic. Establim així una línia directa de col·laboració entre els mons acadèmic i professional. Això ens permet, per una banda, desenvolupar i ensenyar les últimes tècniques quant a la valoració de productes financers derivats, el càlcul de les seves estratègies de cobertura i l'avaluació i el control de riscos i per altra banda, que els nostres estudiants tinguin un primer contacte amb aquest món laboral, fet que enriqueix el seu currículum professional.

La perspectiva professional del màster és excel·lent i els nostres titulats tenen molt bona sortida laboral a totes les àrees que requereixen la combinació d'habilitat matemàtica amb coneixement financer.

Sortides professionals

- Bancs i altres entitats financeres
- Consultories financeres
- Companyies d'assegurances
- Borsa i mercats financers

Pràctiques

20 crèdits de pràctiques en empresa, un cop superades les assignatures del curs, havent superat la diplomatura de postgrau. A més, caldrà fer una memòria escrita que compta com a treball fi de màster.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Matemàtiques

Centres col·laboradors

Centre de Recerca Matemàtica
Borsa de Barcelona

Contacte

Francisco Carreño Mondéjar

Telèfon: 935813275

Informació addicional

http://mat.uab.cat/web/mif/

Més informació

Vols rebre més informació?