Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat

Presentació

Creat el 1988, el programa ha posat l'èmfasi, des dels seus inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el medi natural com en l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada.

La qüestió ambiental no pot tractar-se al marge d'una gestió integral dels seus vessants ecològics, físics, tecnològics i socials. Per aquest motiu, i sense oblidar els aspectes tècnics, allò que caracteritza el màster és l'atenció als aspectes humans, socials i organitzacionals associats a la problemàtica ambiental i al desenvolupament sostenible.

El programa és interdisciplinari en quant als continguts, la docència i l'alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col.laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades.


Abasta tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l'anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com oferir recursos metodològics per a la investigació, la intervenció i/o la gestió.

Objectius

L'objectiu general del programa es facilitar una formació àmplia, integrada i multidisciplinar en temes d'Intervenció i Gestió Ambiental, amb l'èmfasi en les dimensions socials i comportamentals, sense oblidar el medi físic i les dimensions tecnològiques. Dirigit als estudiants i als professionals que aborden la qüestions ambientals i de l'entorn, des de disciplines i formacions molt diverses.


- A nivell específic
- Aportar coneixements, tècniques i instruments per a l'avaluació, la intervenció i la gestió ambiental, tant en l'àmbit de l'habitat com en el de l'empresa i les organitzacions.
- Facilitar una base comuna de conceptes, llenguatge i pràctica, desenvolupant les competències bàsiques i el conjunt de habilitats necessàries per poder dur a terme, des dels respectius perfils professionals, de manera eficaç i eficient, treballs aplicats que requereixin una col.laboració inter/trans disciplinar.
- Formar i habilitar per la recerca en el camp específic d'elecció de l'estudiant, dins el ventall de disciplines implicades en el programa.

Requisits d'accés

Estar en possessió d'un títol universitari, equivalent a llicenciatura o diplomatura.
Com a orientació sense excloure cap altra titulació, va adreçat principalment a científics socials (psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs, geògrafs) pedagogs, filòsofs, advocats, economistes, biòlegs, ambientòlegs, químics, geòlegs, arquitectes i enginyers.

Sortides professionals

-En les àrees de la Intervenció i/o la gestió ambiental.
En l'àmbit de la consultoria ambiental i de l'empresa així com en la gestió pública a nivell local, provincial i autonòmic.
En el camp del desenvolupament municipal i comunitari, planificació i gestió de la vialitat, participació en el planejament i el disseny urbà, anàlisi i tractament de nivells sònics en zones urbanes, auditories i pre-auditories ambientals empresarials i municipals, informes de sostenibilitat ambiental, avaluacions d'impacte ambiental de grans infraestructures, parcs eòlics o indústries, programes i campanyes d'educació ambiental, gestió de residus, etc.

Contacte

Isabel Pellicer Cardona

Telèfon: 933125801

Correu electrònic: isabel.pellicer.cardona@uab.cat

Web: http://www.ub.edu/dppss/master_ambiental

Màster propi UAB

23a Edició
Places: 30
Orientació: Recerca, Professional
75 ECTS
Codi de l'estudi: 1424/23
Preu: 6000 ¤
Preu especial: 5400¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium i exalumnes de IL3 (fins un màxim de 200€)

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Secció de Psicologia Social de la Facultat de Psicologia de la UB, Campus Mundet, Barcelona
Dates: del 19/10/2020 al 15/07/2022
Idioma de docència:
Castellà (40%), Català (40%), Anglès (20%)
Interuniversitari:
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Centres responsables:
Departament de Psicologia Social
Títol que s'obté:
Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.