• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1424/24
 • 24a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 75 ECTS
 • Inici: 18/10/2021
 • Final: 17/07/2023
 • Places: 30
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 6000 €
 • Preu especial 5400 €
  Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium+ i exalumnes de IL3 (fins un màxim de 200€)
 • Idioma de docència: Castellà (40%), Català (40%), Anglès (20%)
 • Lloc: Secció de Psicologia Social de la Facultat de Psicologia de la UB, Campus Mundet, Barcelona
Creat el 1988, el programa ha posat l'èmfasi, des dels seus inicis, en la importància decisiva del comportament humà i social com a factor fonamental per a l'abordatge de la qüestió ambiental, tant en el medi natural com en l'urbà, en la gestió pública o en l'empresa privada.

La qüestió ambiental no pot tractar-se al marge d'una gestió integral dels seus vessants ecològics, físics, tecnològics i socials. Per aquest motiu, i sense oblidar els aspectes tècnics, allò que caracteritza el màster és l'atenció als aspectes humans, socials i organitzacionals associats a la problemàtica ambiental i al desenvolupament sostenible.

El programa és interdisciplinari en quant als continguts, la docència i l'alumnat, i ha estat concebut i dissenyat atenent les aportacions i definicions de necessitats de professionals que hi han col.laborat en diferents moments i etapes durant dues dècades.

Abasta tant l'exposició i la reflexió teòrica, com la presentació i l'anàlisi de casos pràctics (experiències, problemes reals, visites, etc.) a fi d'integrar aquests continguts en els diferents àmbits d'aplicació professional, així com oferir recursos metodològics per a la investigació, la intervenció i/o la gestió.

Sortides professionals

-En les àrees de la Intervenció i/o la gestió ambiental.
En l'àmbit de la consultoria ambiental i de l'empresa així com en la gestió pública a nivell local, provincial i autonòmic.
En el camp del desenvolupament municipal i comunitari, planificació i gestió de la vialitat, participació en el planejament i el disseny urbà, anàlisi i tractament de nivells sònics en zones urbanes, auditories i pre-auditories ambientals empresarials i municipals, informes de sostenibilitat ambiental, avaluacions d'impacte ambiental de grans infraestructures, parcs eòlics o indústries, programes i campanyes d'educació ambiental, gestió de residus, etc.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Interuniversitari

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Centres responsables

Departament de Psicologia Social

Contacte

Isabel Pellicer Cardona

Telèfon: 933125801

Informació addicional

http://www.ub.edu/dppss/master_ambiental

Més informació

Vols rebre més informació?