Màster en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut

Presentació

Estem vivim una revolució tant profunda que possiblement superarà a la invenció del motor de vapor, el tren, l'electricitat o la producció en massa en la magnitud dels canvis que portarà. Aquesta Quarta Era Industrial gravita entorn a la intel.ligència artificial (IA), la robòtica i el Big data, preconitza una profunda revolució que ja és visible en la forma que vivim i treballem, potser inclús en la forma en que ens veiem a nosaltres mateixos com a humans.

Aquesta revolució també afectarà a la medicina. La mateixa medicina està en certa forma en un moment de crisis. Com a professió, tot i els extraordinaris avenços en l'art i la ciència de la medicina en les darreres quatre dècades, freqüentment presenta limitacions en el diagnòstic i sobre tot en la seva capacitat predictiva; fa proves i tractament innecessaris que eleven els costos de la medicina. Aquesta revolució pot ajudar en gran mesura a fer front a aquests problemes.


El potencial que ens proporciona l'aprofitament de grans quantitats de dades es fantàstic. Mitjançant la capacitat d'extracció de coneixement i d'aprendre que tenen aquestes dades quan les combinem amb mètodes d'intel.ligència artificial i aprenentatge profund, podem aconseguir una gran precisió en la diagnosi i prognosi. Amb l'ajuda d'aquestes tecnologies els clínics podrien augmentar la seva eficàcia i sobre tot la seva eficiència en l'atenció als pacients que és potser un dels grans problemes de la medicina actual.

Per tant, l'atenció sanitària es un sector que es beneficiaria enormement de la IA. La IA permetrà estalviar milers de milions d'euros en millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de problemes com l'obesitat infantil, les malalties cardiovasculars i les seves seqüeles, les malalties neurodegeneratives i el càncer de mama, entre d'altres àmbits. A més, permetrà desenvolupar nous medicaments i fomentar la medicina personalitzada i domiciliària o millorar la qualitat de vida de lagent gran.

La medicina personalitzada ha creat un nou paradigma on pocs metges tenen la formació adient. Llavors, els professionals implicats en l'entorn sanitari necessiten en primer lloc el coneixem per fer front a un canvi molt important en la forma de fer medicina. En segon lloc, els coneixement específics que els permetrà abordar la generació i desenvolupament de coneixement relacionat amb les tecnologies implicades en aquest nou paradigma. En darrer lloc, els cal la capacitat de creació d'equips multidisciplinars que integren a professionals dels entorns científic i d'enginyeria que permetin abordar els nous reptes que plantegen aquesta medicina personalitzada.

En aquest context és necessària una IA capaç d'ajudar eficientment als professionals mèdics en les seves decisions i millorar els mètodes d'interacció persona-computador. En l'actualitat, els metges es basen en guies clíniques o en la seva experiència. Les guies poden tenir la limitació de cobrir només una part de la pràctica clínica i l'experiència els biaixos associats a aquesta. Una assistència automàtica, capaç d'efectuar aquests càlculs de probabilitat de manera normativa i amb accés en temps real a les dades de la història clínica electrònica, permetria una major productivitat dels professionals sanitaris. La formació per a l'existència d'una nova generació de metges més tecnològics i capaços d'ajudar en el disseny d'aquests assistents cognitius és un dels reptes en aquest aspecte.

L'anomenada "Medicina P4" (predictiva, personalitzada, preventiva i participativa), estarà fonamentada en tecnologies emergents com la IA i l'anàlisi de grans quantitats dades basat en l'aprenentatge automàtic i la visió per computador. Així, la ciència de dades s'aplicarà de manera rutinària a informació, estructurada i no estructurada, provinent de registres electrònics de salut, -òmiques (genòmica, proteòmica, transcriptòmica, etc.) i eines de i

Objectius

L'objectiu fonamental del curs es: Adquirir coneixement bàsics per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en l'entorn de Salut i seguir totes les etapes del procés de construcció d'una solució per millorar el coneixement i la presa de decisions en l'àrea de salut sense oblidar la part legal i ètica.
- Formar professionals especialitzats en el processament i anàlisi de dades clíniques relacionades amb la salut mitjançant d'utilització de les eines que proporciona la IA i el BD.

- Adquirir el coneixement específics per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en l'entorn de Salut i seguir totes les etapes del procés de construcció d'una solució per millorar el coneixement i la presa de decisions en l'àrea de salut sense oblidar la part legal i ètica.
- Desenvolupar la capacitat de creació d'equips multidisciplinars que permetin abordar els nous reptes que plantegen aquesta medicina personalitzada.
- Adquirir coneixements avançats en les àrees de l'adquisició de les dades, emmagatzemament i visualització de dades, seguretat i provacitat.
- Desenvolupar un projecte d'anàlisi de dades clíniques complet.

Requisits d'accés

El curs es dirigeix a un perfils de graduats molt concret:
- Titulacions de l'àmbit de la Salut: Medicina, Infermeria, Fisioteràpia

Per altres titulacions, s'estudiarà el currículum vitae de l'alumne, la carta de motivació i l'entrevista personal per admetre-ho.

Sortides professionals

Aquests estudis permetran als alumnes millorar les seves habilitats per poder accedir a finançament per al projectes de recerca en salut que requereixen anàlisi de dades.

Contacte

Jose Antonio Ibeas Lopez

Correu electrònic: jibeas@tauli.cat/ efreixa@tauli.cat

Web: www.tauli.cat/ias

Màster propi UAB

1a Edició
Places: 20
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 4291/1
Preu: 5700 ¤
Preu especial: 5130¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
Preu especial: 5130¤
Col·lectiu d'aplicació: Membres del Parc Taulí, Bioinformatics Barcelona

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Institut Universitari Parc Tauli Parc Del Tauli, 1. 08208 Sabadell
Horaris:Tres sessions cada Mòdul els Divendres: 16:00 – 20:00 i Dissabtes 9:00-13:00h
Dates: del 28/09/2020 al 30/04/2022
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes
Institut Universitari Fundació Parc Taulí
Títol que s'obté:
Màster en Intel.ligència Artificial i Big Data en Salut

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.