• Màster de Formació Permanent UAB
 • Codi de l'estudi: 1501/40
 • 40a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici: 01/04/2025
 • Final: 31/03/2026
 • Places: 50
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 3960 €
 • Idioma de docència: Català (90%), Castellà (10%)
 • Lloc: Departament de Química, Facultat de Ciències. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
És un estudi totalment experimental dissenyat i proposat pel departament de Química de la UAB amb la finalitat de capacitar l'alumne per dur a terme, de manera autosuficient, un treball experimental en recerca o desenvolupament i a adquirir destresa en la utilització de tècniques de síntesi, anàlisi química i determinació estructural aplicades a diferents àmbits de la química.

Sortides professionals

- Desenvolupament de projectes R+D per al disseny i la recerca de nous productes i materials.
- En la producció.
- En el control de qualitat.
- En la comercialització del producte.
- En l'assessorament tècnic de la instrumentació avançada.
- En l'adaptació als processos de les noves tècniques de sostenibilitat.

Pràctiques

Aquest màster de caire totalment experimental contempla la realització de 3 mòduls pràctics de 45 ECTS en total que es desenvoluparan en un laboratori del departament de química sota la supervisió d'un doctor membre del departament que serà escollit per cada alumne.

Beques i ajuts

El Departament, una vegada superat el màster, obrirà una convocatòria de beques per un valor màxim del 50% de l'import de la matrícula.

Centres responsables

Departament de Química

Contacte

Jose Maria Muñoz Martin

Telèfon: 9

Elena Jiménez Navau

Telèfon: 935814434

Informació addicional

http://www.uab.cat/departament/quimica/

Més informació

Vols rebre més informació?