• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 1543/15
 • 15a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 120 ECTS
 • Inici: 10/01/2022
 • Final: 22/12/2023
 • Places: 10
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 9600 €
 • Idioma de docència: Català (95%), Castellà (5%)
 • Lloc: Departament de Química UAB, Bellaterra i Esteve Química S.A. C/ Caracas 17-19, Barcelona
Aquest és un Màster professionalitzador que que té com objectiu la inserció en el mercat laboral de nous titulats universitaris sense experiència professional proporcionant formació en una gran empresa del ram de la química fina.

La inserció laboral dels titulats universitaris és una preocupació prioritària per a la Universitat Autònoma de Barcelona i per a l'empresa Esteve Química.
Ambdues han dissenyat el Màster d'Experimentació en Química Fina (consulteu pagines.uab.cat/meqf per a més informació), uns estudis de dos anys d'iniciació professional en l'àmbit de les empreses de química fina, que té l'objectiu d'ajudar els joves graduats a trobar una ocupació adequada a la seva formació.

L'import total de la matrícula l'assumeix sencer Esteve Química. Addicionalment, les pràctiques que l'estudiant realitza a Esteve Química tenen una compensació econòmica (300 euros/mes durant els primers tres mesos, 900 euros/mes durant els següents nou mesos i 1.100 euros/mes durant el segon any del màster).

Sortides professionals

Incorporació en qualsevol empresa nacional o multinacional del ram de la química fina.

Pràctiques

Hi ha 85 crèdits obligatoris de pràctiques en l'empresa Esteve Química. Els
objectius són que els estudiants adquireixin una amplia experiència en el vessant
experimental de la indústria de la química fina.

Beques i ajuts

L'import total de la matrícula (7.920 euros) l'assumeix sencer Esteve Química. Addicionalment, les pràctiques que l'estudiant realitza a Esteve Química tenen una compensació econòmica (300 euros/mes durant els primers tres mesos, 900 euros/mes durant els següents nou mesos i 1.100 euros/mes durant el segon any del màster).

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Química

Centres col·laboradors

Esteve Química
Esteve Química

Contacte

Ramon Alibes Arques

Telèfon: 93 581 28 97

Informació addicional

http://pagines.uab.cat/meqf/ca

Vols rebre més informació?