Presentació

La documentació mèdica, amb la gestió de pacients y els sistemes d'informació assistencial, s'ha consolidat com a disciplina i actualment és indiscutible la seva existència i expansió.

L'objectiu principal d'aquest programa és garantir l'adquisició dels coneixements i capacitats necessaris perquè el professionals de la documentació mèdica i dels sistemes d'informació de salut, a través dels serveis de documentació, puguin desenvolupar de forma més efectiva la seva funció. Els processos assistencials són cada vegada més complexos, i juntament amb el coneixement de la tecnologia de la comunicació i de la informació, comporta la capacitat de gestionar sistemes d'informació assistencials que han de poder ser homogenis, fiables i suficients.


El programa està basat en la identificació dels conceptes i de les eines bàsiques necessàries per gestionar la informació mèdica, tant en la vessant curativa com en la preventiva, i considera tots els usos de la informació: la pràctica clínica, la planificació sanitària, la gestió dels centres i serveis de salut, la formació i les funcions i habilitats que han de poder desenvolupar els professionals que vulguin treballar en aquest àmbit.

És aquesta una proposta amb voluntat professionalitzadora, dissenyada i estructurada com un itinerari, que permet al mateix temps formar altres professionals i també la possibilitat de realitzar mòduls de forma independent.

Objectius

Dotar al alumne de:
- Les habilitats necessàries per al desenvolupament professional que li permeti gestionar la informació clínica disponible, i aconseguir que aquesta es pugui compartir entre els diferents professionals sanitaris, les entitats proveïdores i els ciutadans.
- Els coneixements necessaris per gestionar la informació amb seguretat i confidencialitat

- La capacitat d'entendre i d'emprar les tecnologies per al maneig de la informació, l'anàlisi de dades per a la presa de decisions i la generació de coneixement, ja sigui mitjançant tècniques d'anàlisis estadístic, la mineria de dades o altres instruments de gestió de dades.
- La base necessària per adquirir expertesa en l'estandardització de la informació i la gestió de processos.
- La capacitat per organitzar i gestionar els fluxos de pacients entre els diferents proveïdors sanitaris.

Requisits d'accés

- Graduats o llicenciats de ciències de la salut (medicina, infermeria i farmàcia, entre altres)
- Professionals graduats i llicenciats d’altres disciplines amb experiència en ciències de la salut (psicologia, biologia, bioquímica)

Sortides professionals

Professionals que treballin com a documentalistes en hospitals i altres institucions sanitàries. Es faran càrrec de:
- Els sistemes d'informació,
- La terminologia mèdica, i
- L'anàlisi de dades per a la gestió, la planificació i la recerca en salut.

Contacte

Jose Mº Añor Grandal

Telèfon: 935868981

Correu electrònic: master.documentacio.medica@uab.cat

Màster propi UAB

10a Edició
Places: 23
Orientació: Acadèmica
60 ECTS
Codi de l'estudi: 3977/10
Preu: 3960 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: UD Sant Pau
Dates: del 27/09/2019 al 31/03/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Departament de Medicina
Títol que s'obté:
Màster en Documentació Mèdica

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.