Màster en Cardiologia de les Cardiopaties Congènites

Presentació

Els avanços en el diagnòstic i tractament de les cardiopaties congènites en els últims 50 anys han estat espectaculars, sobretot els avanços terapèutics fets en l'edat pediàtrica i neonatal, passant d'unes xifres de mortalitat superiors a 25% a les actuals inferiors al 5%.

Aquests avanços s'han posat com a paradigma del que es pot aconseguir en medicina i cirurgia a través del disseny d'estratègies imaginatives i pluridisciplinars, i han fet possible l'existència d'una nova població de malalts adults (l'adult amb cardiopatia congènita) amb una anatomia i fisiologia cardíaca tremendament complexa i fins ara desconeguda, inclús per la majoria dels cardiòlegs que no han viscut de prop aquesta problemàtica.


Es tracta d'un màster amb orientació professional on l'estudiant, que pot provenir tant del món de la pediatria com del món de la cardiologia, adquirirà formació teòrica i sobretot pràctica i personalitzada per a cada estudiant, en tots aquells nous conceptes, temes i habilitats que són necessaris per treballar en una Unitat de Cardiologia de les Cardiopaties Congènites, en tots els escenaris d'acció que li són propis: el fetal, el pediàtric i el de l'adult, fent especial èmfasi en l'escenari marcat per la procedència i formació prèvia del estudiant.

Objectius

- Coneixement detallat de l'anatomia, fisiologia i hemodinàmica cardíaca normal del fetus, del nadó, del nen i de l'adult i dels canvis que es produeixen en cada un d'aquests estadis evolutius.
- Coneixement de l'embriologia cardíaca normal i de l'embriologia i etiologia de les cardiopaties congènites.
- Coneixement de l'etiologia i la patogènesi de totes les malalties cardíaques, agudes i cròniques, orgàniques i funcionals, que es produeixen a l'edat fetal i pediàtrica.

- Coneixement de la prevalença i epidemiologia de les malalties cardíaques de l'edat pediàtrica i de les malalties cardíaques congènites de totes les edats.
- Adquisició dels coneixements i habilitats necessàries per indicar, realitzar i interpretar un estudi d'ecocardiografia i Doppler (en totes les seves modalitats M, Bidimensional, Tridimensional, Doppler polsat, Doppler continu, Doppler color i Doppler tissular) per l'estudi i diagnòstic de la patologia cardíaca pediàtrica i tota la patologia cardíaca congènita (no operada o modificada per la cirurgia) amb malalts de totes les edats.
- Adquisició dels coneixements i habilitats necessàries per realitzar la monitorització, mitjançant l'ecocardiografia Doppler, de procediments terapèutics mèdics, de intervencionisme per catèter o quirúrgics, en patologia cardíaca pediàtrica i en patologia cardíaca congènita de totes les edats.
- Adquisició dels coneixements i habilitats necessàries per a indicar i interpretar els diferents mètodes diagnòstics o d'avaluació fisiopatològica i funcional de l'aparell cardiocirculatori en la patologia cardíaca congènita i en la patologia cardíaca pediàtrica.
- Adquisició dels coneixements i de les habilitats necessàries per establir i controlar les estratègies terapèutiques, mèdiques i quirúrgiques, de la patologia cardíaca pediàtrica i de les cardiopaties congènites de totes les edats.
- Adquisició dels coneixements i de les estratègies necessàries per aconseguir la màximaintegració possible dels malalts amb cardiopatia congènita a un règim de vida normal, tant en els aspectes socials, laborals i de lleure, pal·liant al màxim la seva interferència en el creixement i desenvolupament personal: físic, psíquic, vital i evolutiu.
- Adquisició dels coneixements i de les estratègies necessàries per a l'aplicació de programes bàsics de rehabilitació cardíaca als malalts amb cardiopatia congènita.
- Experiència complementària en el camp de la medicina fetal per el diagnòstic i tractament de les cardiopaties congènites en aquest escenari, així com l'assessorament objectiu i no partidari als progenitors sobre la viabilitat del fetus i les seves expectatives després del naixement.
- Experiència complementària per a col·laborar conjuntament amb els obstetres i genetistes en l'assessorament reproductiu dels malats i malaltes amb cardiopaties congènites, així com amb les unitats obstètriques d'alt risc per a dones amb cardiopatia congènita.
- Coneixement dels aspectes organitzatius per l'assessorament i disseny d'un programa i una xarxa organitzada per a l'atenció i rehabilitació del malalt amb cardiopatia congènita.
- Entendre els diversos aspectes ètics i legals que puguin afectar al malalt i al seu entorn tant pel que fa a la malaltia cardíaca de l'edat pediàtrica com per a la malaltia cardíaca congènita de totes les edats.
- Adquisició de les habilitats didàctiques per a transmetre els coneixements especialitzats a audiències diverses.
- Coneixement i experiència pràctica en planificar, realitzar, avaluar i publicar projectes d'investigació en el camp de la cardiologia de les cardiopaties congènites.

Requisits d'accés

Grau/Llicenciatura en Medicina i especialistes en Pediatria o Cardiologia.

Sortides professionals

Per als estudiants de procedència cardiològica (Perfil cardiològic):
- Unitats Cardiològiques especialitzades en l'atenció exclusiva de les cardiopaties congènites a nivell III i a totes les edats.
- Unitats de Cardiopaties Congènites de l'Adult de nivell III.
- Centres de Cardiologia Generals que busquin el valor afegit de l'atenció a nivell I o II de les cardiopaties congènites a l'edat adulta.
- Centres de Cardiologia General que a més de l'atenció a nivell II o I de les cardiopaties congènites a l'edat adulta, també tinguin la missió d'assessorar a les Unitats de Pediatria per a l'atenció de les cardiopaties congènites y la patologia adquirida i funcional de l'edat pediàtrica.

Per estudiants de procedència pediàtrica (Perfil pediàtric):
- Unitats Cardiològiques especialitzades en l'atenció exclusiva de les cardiopaties congènites a nivell III i a totes les edats.
- Centres de Pediatria Generals que disposin d'Unitats de Cardiologia Pediàtrica de nivell III.
- Centres de Pediatria Generals que busquin el valor afegit de l'atenció a nivell I o II de les cardiopaties congènites en edat pediàtrica.

Contacte

Ferran Roses Noguer

Telèfon: 679651335

Correu electrònic: froses@vhebron.net

Màster propi UAB

9a Edició
Places: 5
Orientació: Professional
120 ECTS
Codi de l'estudi: 2837/9
Preu: 7920 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Hospital Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron 119-129, Barcelona. Unitat de Cardiologia Pediatria (UCP) i Unitat de Cardiopaties Congénites de l'Adolescent i l'Adult (UCCAA) d'ACOR
Dates: del 22/06/2020 al 24/06/2022
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Centres col·laboradors:
ACOR, Hospital Universitari Vall d'Hebrón
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Servei de Pediatria, Hospitla Universitari Vall d'Hebron
Títol que s'obté:
Màster en Cardiologia de les Cardiopaties Congènites

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.