• Màster propi UAB
 • Codi de l'estudi: 2837/9
 • 9a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 120 ECTS
 • Inici: 22/06/2020
 • Final: 24/06/2022
 • Places: 5
 • Orientació: Professional
 • Preu: 7920 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Hospital Vall d'Hebron. Pg. Vall d'Hebron 119-129, Barcelona. Unitat de Cardiologia Pediatria (UCP) i Unitat de Cardiopaties Congénites de l'Adolescent i l'Adult (UCCAA) d'ACOR
Els avanços en el diagnòstic i tractament de les cardiopaties congènites en els últims 50 anys han estat espectaculars, sobretot els avanços terapèutics fets en l'edat pediàtrica i neonatal, passant d'unes xifres de mortalitat superiors a 25% a les actuals inferiors al 5%.

Aquests avanços s'han posat com a paradigma del que es pot aconseguir en medicina i cirurgia a través del disseny d'estratègies imaginatives i pluridisciplinars, i han fet possible l'existència d'una nova població de malalts adults (l'adult amb cardiopatia congènita) amb una anatomia i fisiologia cardíaca tremendament complexa i fins ara desconeguda, inclús per la majoria dels cardiòlegs que no han viscut de prop aquesta problemàtica.

Es tracta d'un màster amb orientació professional on l'estudiant, que pot provenir tant del món de la pediatria com del món de la cardiologia, adquirirà formació teòrica i sobretot pràctica i personalitzada per a cada estudiant, en tots aquells nous conceptes, temes i habilitats que són necessaris per treballar en una Unitat de Cardiologia de les Cardiopaties Congènites, en tots els escenaris d'acció que li són propis: el fetal, el pediàtric i el de l'adult, fent especial èmfasi en l'escenari marcat per la procedència i formació prèvia del estudiant.

Sortides professionals

Per als estudiants de procedència cardiològica (Perfil cardiològic):
- Unitats Cardiològiques especialitzades en l'atenció exclusiva de les cardiopaties congènites a nivell III i a totes les edats.
- Unitats de Cardiopaties Congènites de l'Adult de nivell III.
- Centres de Cardiologia Generals que busquin el valor afegit de l'atenció a nivell I o II de les cardiopaties congènites a l'edat adulta.
- Centres de Cardiologia General que a més de l'atenció a nivell II o I de les cardiopaties congènites a l'edat adulta, també tinguin la missió d'assessorar a les Unitats de Pediatria per a l'atenció de les cardiopaties congènites y la patologia adquirida i funcional de l'edat pediàtrica.

Per estudiants de procedència pediàtrica (Perfil pediàtric):
- Unitats Cardiològiques especialitzades en l'atenció exclusiva de les cardiopaties congènites a nivell III i a totes les edats.
- Centres de Pediatria Generals que disposin d'Unitats de Cardiologia Pediàtrica de nivell III.
- Centres de Pediatria Generals que busquin el valor afegit de l'atenció a nivell I o II de les cardiopaties congènites en edat pediàtrica.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública

Centres col·laboradors

Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
ACOR, Hospital Universitari Vall d'Hebrón
Servei de Pediatria, Hospitla Universitari Vall d'Hebron

Contacte

Ferran Roses Noguer

Telèfon: 679651335

Vols rebre més informació?