Màster en Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Presentació

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen sessions informatives perquè en puguis parlar directament amb la coordinació de cada programa. Inscripció oberta!

La infància és una etapa especialment vulnerable i determinant en l'adquisició d'hàbits saludables que condicionen, en bona part, l'estat de salut en l'etapa adulta. Un entorn familiar i social saludable i una atenció sanitària adient afavoreixen el desenvolupament de les capacitats físiques, emocionals i intel•lectuals del infant i l'adolescent.

L'atenció a la salut infantil ha experimentat una milloria evident en les darreres dècades com a conseqüència, entre altres factors, dels avenços tecnològics, de l'eficàcia en els tractaments i qualitat de les cures, de les activitats vinculades amb la promoció de la salut i la prevenció de les malalties així com per la millora de la situació socioeconòmica en els països desenvolupats. Totes aquestes circumstàncies han influït en la reducció progressiva de la mortalitat infantil i perinatal provocant com assenyala el 'Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescència 2006-2009', un canvi accelerat en els patrons de morbiditat i en els motius de consulta.


L'Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a través de la Universitat Autònoma de Barcelona vol oferir un màster que capaciti al professional d'infermeria per donar una resposta adequada a la necessitat de personalitzar les cures al nen i a la família i la seva coordinació entre els diferents nivells assistencials. Pretén donar un enfocament humanístic que parteixi dels coneixements dels significats que els pares i nens donen a les seves vivències de salut, només així podran comprendre'ls en el seu marc de referència i utilitzar estratègies de suport adequades.

Per a les persones que col•laborem en aquest projecte de màster és una oportunitat per assumir la responsabilitat i el respecte que ens mereix el poder donar a la societat resposta a les seves necessitats dintre de l'àmbit de la infermeria pediàtrica, en relació a la promoció de la salut, prevenció de la malaltia, detecció precoç, diagnòstic i tractament dels problemes de salut i així aconseguir un bon inici a la vida i un millor pronòstic de salut.

Objectius

El màster vol aconseguir que els estudiants siguin capaços de:

- Identificar, descriure i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera en l'àmbit de la pediatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització dels diferents equips de treball infermers.
- Fer una valoració integral del nadó, del nen i del adolescent i elaborar plans de cures infermera individualitzats en funció de les necessitats i problemes de salut que presenta el nadó, el nen i l'adolescent i les de la seva família.

- Demostrar criteri i habilitat en l'aplicació de les teràpies convencionals i complementaries al nadó, al nen i a l'adolescent, utilitzant criteris de qualitat, seguretat i basades en evidència científica.

Requisits d'accés

Títol universitari en Infermeria (oficial/homologat).

Sortides professionals

- Formar part d'equips del servei de pediatria: unitats d'hospitalització, hospitals de dia, consultes externes...
- Liderar l'atenció d'infermeria com persona clau en l'atenció al nen i a l'adolescent (atenció primària, secundària, terciària).
- Gestionar la continuïtat assistencial al llarg de tot el traçat dels problemes de salut.
- Gestionar i liderar programes educatius en tot l'àmbit de la pediatria.

Contacte

Maria Serret Serret

Telèfon: 935537833

Correu electrònic: secretariaeui@santpau.cat

Web: http://eui.santpau.cat

Màster propi UAB

10a Edició
Places: 35
Orientació: Professional
60 ECTS
Codi de l'estudi: 2705/10
Preu: 3800 ¤
Preu especial: 3420¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: E.U. d'Infermeria de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
Dates: del 14/09/2020 al 28/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Títol que s'obté:
Màster en Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.