Presentació

El Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i el grup responsable de tirar endavant aquest diploma de postgrau (el SRG consolidat “Antígona: dret i societat en perspectiva de gènere”), ofereixen formació en l'àmbit dels estudis de gènere i en els darrers anys han desenvolupat diversos projectes de recerca internacionals i nacionals en l'àmbit de les violències masclistes.

Objectius

L'objectiu general és donar formació sociojurídica en els estudis sobre les violències masclistes que sigui científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d'interès social en el nostre país, amb un objectiu concret pel que fa a la professionalització: formar especialistes en violències masclistes.
Cada vegada és més necessària la presència —tant en empreses públiques com privades, institucions i/o organitzacions diverses— de persones que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc., en el camp de les violències masclistes.

Requisits d'accés

Grau universitari, llicenciatura o diplomatura universitària oficial. També es pot admetre la matrícula de persones sense la titulació requerida amb experiència professional demostrada. En aquest cas, el currículum serà avaluat per la direcció i hi donarà, si escau, el vistiplau.

Sortides professionals

Administració local:
Les diverses intervencions que les administracions locals fan en els àmbits de violències masclistes (serveis específics d'assessorament, atenció i recuperació; plans contra es violències masclistes; protocols d'intervencions; accions preventives, etc.) fan que sigui necessari professionals específicament formats en aquest àmbit. Segons l'aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 d'Igualtat, aquesta figura esdevé una clara necessitat. De fet, en l'àmbit local, els Ajuntaments són un dels espais on s'han anat incorporant els professionals especialitzats en aquesta matèria. Així, doncs, la incorporació d'aquests tècnics en l'administració pública és ja una realitat.

Institucions especialitzades en l'àmbit autonòmic:
Hi ha institucions públiques específiques, com és ara el cas a Catalunya de l'Institut Català de les Dones, i els departaments amb competències molt concretes en la matèria (com el departament de Justícia, Interior i Benestar) que desenvolupen diverses activitats sobre el tema i que requereixen professionals amb una clara formació sociojurídica en l'àmbit de violències masclistes.

Empreses privades i sindicats:
Algunes formes de violències masclistes tenen una clar impacte en la vida laboral, com ara les violències de gènere en l'àmbit de la parella i l'assetjament sexual. En tots dos casos es preveuen intervencions específiques jurídiques, que requereixen una formació experta en l'àmbit jurídic dels/les professionals.

El món associatiu:
L'àmbit associatiu té un interès important per persones que estiguin en condicions d'oferir una perspectiva sociojurídica en el camp de violències masclistes.

Professionals en general:
Professionals de qualsevol àmbit que vulguin tenir una especialitat en violències masclistes

Contacte

Albert Guirao

Correu electrònic: dp.pg.violencies.masclistes@uab.cat

Postgrau UAB

7a Edició
Places: 27
Orientació: Professional
35 ECTS
Codi de l'estudi: 3374/7
Preu: 1960 ¤
Preu especial: 1764¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison Escola de la Dona Sant Pere més Baix, 7 Barcelona
Dates: del 14/10/2020 al 20/12/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Centres col·laboradors:
Diputació Barcelona
Títol que s'obté:
- Diploma de Postgrau Violències Masclistes. Eines i Intervencions Sociojurídiques - Diploma de Postgrau Violències Masclistes. Debats Teòrics Sociojurídics

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.