• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3374/10
 • 10a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 35 ECTS
 • Inici: 11/10/2023
 • Final: 20/12/2024
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1960 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Espai Francesca Bonnemaison Escola de la Dona Sant Pere més Baix, 7 Barcelona
El Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i el grup responsable de tirar endavant aquest Diploma d'Especialització (el SRG consolidat Antígona: dret i societat en perspectiva de gènere), ofereixen formació en l'àmbit dels estudis de gènere i en els darrers anys han desenvolupat diversos projectes de recerca internacionals i nacionals en l'àmbit de les violències masclistes.

Sortides professionals

Administració local:
Les diverses intervencions que les administracions locals fan en els àmbits de violències masclistes (serveis específics d'assessorament, atenció i recuperació; plans contra es violències masclistes; protocols d'intervencions; accions preventives, etc.) fan que sigui necessari professionals específicament formats en aquest àmbit. Segons l'aplicació de la Llei Orgànica 3/2007 d'Igualtat, aquesta figura esdevé una clara necessitat i a més a més aquesta figura ha de tenir clarament un coneixement profund envers la llei estatal contra la violència de gènere i la llei catalana contra les violències masclistes.

Institucions especialitzades en l'àmbit autonòmic:
Hi ha institucions públiques específiques, com és ara el cas a Catalunya de l'Institut Català de les Dones, i els departaments amb competències molt concretes en la matèria (com el departament de Justícia, Interior i Benestar) que desenvolupen diverses activitats sobre el tema i que requereixen professionals amb una clara formació sociojurídica en l'àmbit de violències masclistes.

Empreses privades i sindicats:
Algunes formes de violències masclistes tenen un clar impacte en la vida laboral, com ara les violències de gènere en l'àmbit de la parella i l'assetjament sexual. En tots dos casos es preveuen intervencions específiques jurídiques, que requereixen una formació experta en l'àmbit jurídic dels/les professionals.

El món associatiu:
L'àmbit associatiu té un interès important per persones que estiguin en condicions d'oferir una perspectiva sociojurídica en el camp de violències masclistes.

Professionals en general:
Professionals de qualsevol àmbit que vulguin tenir una especialitat en violències masclistes

Pràctiques

Obligatòries per a l'alumnat que no facin el Treball Final, mòdul de pràctiques externes de 5 crèdits ECTS: 125 hores de pràctiques (inclou treball, tutories i avaluació) en institucions: avaluació del tutor/tutora que l'alumne/a té, per conveni signat, a la Institució, seguiment de les coordinadores del diploma de postgrau i vistiplau de la direcció del programa.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Ciència Política i de Dret Públic

Centres col·laboradors

Diputació Barcelona

Contacte

Albert Guirao

Informació addicional

http://violenciesmasclistes.uab.cat

Més informació

Vols rebre més informació?