Postgrau en Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció

Presentació

En el moment de gestionar una emergència, en l'àmbit de la protecció civil, sorgeixen no pocs conflictes d'actuació i coordinació, així com la falta de professionals dedicats en exclusivitat a aquesta matèria. Les administracions requereixen experts en l'àmbit de la protecció civil amb una visió integral, coneixedors de la pluralitat de vessants en les que una emergència pot trobar-se, amb capacitat per fer l'anàlisi de les causes de les emergències, intervenir, coordinar i introduir propostes per millorar la situació.

Aquesta diplomatura de postgrau, els continguts de la qual recullen les directrius que marca el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, ofereix uns estudis que formen als professionals de la Protecció Civil per a les Administracions Públiques (àmbit local, i Àmbit autonòmic).


Respon a la demanda d'experts en qualsevol població per petita que sigui, en qualsevol ajuntament, són necessàries persones preparades per emprendre mesures de protecció civil i que coordinin els diferents equips d'emergència.

Incorpora una formació integral sobre les tècniques, procediments i normativa d'aplicació per a la planificació i gestió de situacions d'emergència. El programa està adaptat a les necessitats de protecció d'una societat avançada com la nostra.

Objectius

- Aprofundir en la Prevenció i Planificació de Riscos Greus a Catalunya i en la Gestió d'Emergències.
- Dotar dels coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció i per obtenir l'acreditació com a personal tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció per a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, d'acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, substituït posteriorment pel Decret 30/2015 de 3 de març.

- Formar professionals de la protecció civil.

Requisits d'accés

- Llicenciats, diplomats o graduats relacionats amb la Protecció civil.
- Professionals de la Protecció civil (amb experiència professional i titulació universitària).
- Membres de les Administracions públiques que tenen competències en la matèria.
- Membres d'empreses públiques afectades o privades que gestionin titularitats públiques que puguin incidir en el cas d'una situació d'emergència.

Sortides professionals

- Tècnics i responsables de Administracions que tenen competència en la matèria (local, autonòmica i central)
- Tècnics i responsables d'empreses públiques afectades
- Tècnics i responsables d'empreses privades que gestionin titularitats públiques que poden incidir en el cas d'una situació d'emergència.

Contacte

Jose Manuel López Rodríguez

Telèfon: 935817042

Fax: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.seguretatintegral.org

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

9a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 2974/9
Preu: 1980 ¤
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 01/11/2019 al 25/04/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.