Postgrau en Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció

Presentació

El postgrau en Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció forma professionals de la protecció civil per a les administracions públiques en l'àmbit local i autonòmic.

Qualsevol ens de l'administració requereix professionals en l'àrea de l'autoprotecció i emergències que comptin amb:
- Una visió integral.
- Coneixement de la pluralitat de variables que poden influir en una situació d'emergència.
- Competència per a analitzar els riscos que poden originar una emergència.
- Capacitat per a comunicar, coordinar equips i introduir millores en la gestió d'emergències.

El contingut de la diplomatura de postgrau proporciona una formació integral en les tècniques, procediments i normativa d'aplicació per a la planificació i gestió de situacions d'emergència, que recull les directrius del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i inclou habilitació professional del mateix Departament i títol propi de postgrau per la UAB.

Objectius

- Dotar dels coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció i per obtenir l'acreditació com a personal tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció per a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, d'acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, substituït posteriorment pel Decret 30/2015 de 3 de març.
- Aprofundir en la prevenció i la planificació de riscos greus a Catalunya i en la gestió d'emergències.

Requisits d'accés

- Llicenciats, diplomats o graduats d'àmbits relacionats amb la protecció civil.
- Professionals de la protecció civil amb experiència laboral i titulació universitària.
- Membres de les administracions públiques amb competències en la matèria.
- Membres d'empreses públiques afectades o privades que gestionin titularitats públiques que puguin incidir en el cas d'una situació d'emergència.

Sortides professionals

- Tècnics i responsables d'administracions a nivell local, autonòmic i central amb competència en la matèria.
- Tècnics i responsables d'empreses públiques afectades.
- Tècnics i responsables d'empreses privades que gestionin titularitats públiques que poden incidir en el cas d'una situació d'emergència.

Contacte

Jose Manuel López Rodríguez

Telèfon: 935817042

Fax: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral/

Postgrau UAB

10a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 2974/10
Preu: 2220 ¤
Preu especial: 1998¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet)
Preu especial: 2109¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 22/01/2021 al 16/07/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció.

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.