Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme. Hospital de Mataró. Crta. de Cirera s/n 08304 Mataró

Requisits d'accés

- Diplomats/des, graduats/des i llicenciats/des en Ciències de la Salut.
- Preferentment en la etapa de residència.
- Desenvolupar la seva activitat professional al CSdM o en entitats amb convenis específics de docència, recerca, innovació o assistència amb el CSdM

Criteris de selecció

- Currículum Vitae
- Entrevista personal

Vols rebre més informació?