Postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les que ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, depenent de la situació sanitària.

Es pretén la formació de professionals capacitats en l'avaluació i orientació terapèutica de les alteracions en el neurodesenvolupament. Afectacions de les activitats mentals superiors (llenguatge, memòria, percepció, càlcul conductes adaptades, intel.ligència, etc.) degudes tant a la presència de síndromes genètics, trastorns d’etiologia desconeguda com de lesions cerebrals focals i difuses en l'àmbit infantil. La formació es relaciona amb els conceptes aportats per la “medicina basada amb l'evidència” per a constituir la “neuropsicologia basada en l’evidència”. Es pretén una formació teòrica per a consolidar coneixements.

El present projecte recull l’experiència formativa de les 15 promocions del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta.
El projecte docent de la Diplomatura en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil, ofereix un alt nivell de continguts teòrics.
En conjunt destaquem les següents característiques:
- L'èmfasi en els conceptes de la Medicina Basada en Evidències (proves) i la seva aplicació a la Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil. El projecte reconeix que la Universitat no pot donar “coneixements establerts”, si no els “coneixements actuals” i recursos per a realitzar una activitat professional on la crítica i l’actualització siguin una constant.
- La sistematització de les matèries i la seva actualització continuada al Campus Virtual de la UAB.

Estructura del pla docent: El pla d'estudis està estrictament definit en estructura i seqüència. Cada mòdul de coneixement està dividit en submòduls amb diferents assignatures. El conjunt d'assignatures es relacionen amb els coneixements, competències i habilitats descrits a l'apartat 3.

Aspectes logístics: El programa és presencial, però, al finalitzar les classes, les presentacions dels professors es penjaran al Campus Virtual de la UAB. Els mòduls de formació s'aniran activant seqüencialment per a que els alumnes puguin tenir-ne accés. Les activacions es realitzen uns dies abansde l'inici del mòdul. En cada assignatura apareix un calendari i una taula d’anuncis per a poder donar indicacions sobre el procés formatiu.

Objectius

Adquirir coneixements de base, competències i habilitats relacionades amb les funcions cognitives, emocionals i conductuals, el seu desenvolupament durant el creixement infantil i les seves alteracions en el procés de neurodesenvolupament.
La Neuropsicologia infantil inclou, de forma general, els aspectes neurocientífics i clínics de la cognició, la conducta i les emocions dels infants. Tenint en compte objectius didàctics, pot dividir-se en les següents àrees nuclears:

- Bases neurobiològiques del desenvolupament del SNC
- Alteracions neuroconductuals
- Avaluació neuropsicològica
- Intervenció, tractament i psicofarmacologia

Requisits d'accés

Tenir títol de llicenciat/grau en Psicologia o Medicina.
La coordinació valorarà altres estudis relacionats amb l'àmbit de la salut.

Sortides professionals

La Diplomatura pretén la formació i especialització acadèmica per a que els alumnes millorin les seves habilitats professionals en els següents àmbits: hospitals, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, serveis d'epilèpsia, serveis de trastorns de conducta alimentària, hospitals o clíniques especialitzades en trastorns vinculats en síndromes genètics, hospitals de dia, companyies d'assegurances, indústria farmacèutica, centres d'atenció infanto-juvenil, docència, assessorament en l'àmbit educatiu, administració de justícia i activitats privades.

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Correu electrònic: Nieves.Rivera@uab.cat

Postgrau UAB

3a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
39 ECTS
Codi de l'estudi: 3800/3
Preu: 2925 ¤
Preu especial: 2633¤
Col·lectiu d'aplicació: ALUMNI UAB Premium

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Unitat Docent Parc Salut Mar, campus Universitari Mar. C/ Dr. Aiguader, 80, 08003- Barcelona
Dates: del 17/09/2020 al 09/07/2021
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.