Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 3800/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 39 ECTS
 • Inici: 17/09/2021
 • Final: 15/07/2022
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2925 €
 • Preu especial 2633 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (10%)
 • Lloc: Unitat Docent Parc Salut Mar, campus Universitari Mar. C/ Dr. Aiguader, 80, 08003- Barcelona
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les que ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, depenent de la situació sanitària.

Es pretén la formació de professionals capacitats en l'avaluació i orientació terapèutica de les alteracions en el neurodesenvolupament. Afectacions de les activitats mentals superiors (llenguatge, memòria, percepció, càlcul conductes adaptades, intel.ligència, etc.) degudes tant a la presència de síndromes genètics, trastorns d’etiologia desconeguda com de lesions cerebrals focals i difuses en l'àmbit infantil. La formació es relaciona amb els conceptes aportats per la “medicina basada amb l'evidència” per a constituir la “neuropsicologia basada en l’evidència”. Es pretén una formació teòrica per a consolidar coneixements.
El present projecte recull l’experiència formativa de les 15 promocions del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta.
El projecte docent de la Diplomatura en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil, ofereix un alt nivell de continguts teòrics.
En conjunt destaquem les següents característiques:
- L'èmfasi en els conceptes de la Medicina Basada en Evidències (proves) i la seva aplicació a la Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil. El projecte reconeix que la Universitat no pot donar “coneixements establerts”, si no els “coneixements actuals” i recursos per a realitzar una activitat professional on la crítica i l’actualització siguin una constant.
- La sistematització de les matèries i la seva actualització continuada al Campus Virtual de la UAB.

Estructura del pla docent: El pla d'estudis està estrictament definit en estructura i seqüència. Cada mòdul de coneixement està dividit en submòduls amb diferents assignatures. El conjunt d'assignatures es relacionen amb els coneixements, competències i habilitats descrits a l'apartat 3.

Aspectes logístics: El programa és presencial, però, al finalitzar les classes, les presentacions dels professors es penjaran al Campus Virtual de la UAB. Els mòduls de formació s'aniran activant seqüencialment per a que els alumnes puguin tenir-ne accés. Les activacions es realitzen uns dies abansde l'inici del mòdul. En cada assignatura apareix un calendari i una taula d’anuncis per a poder donar indicacions sobre el procés formatiu.

Sortides professionals

La Diplomatura pretén la formació i especialització acadèmica per a que els alumnes millorin les seves habilitats professionals en els següents àmbits: hospitals, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, serveis d'epilèpsia, serveis de trastorns de conducta alimentària, hospitals o clíniques especialitzades en trastorns vinculats en síndromes genètics, hospitals de dia, companyies d'assegurances, indústria farmacèutica, centres d'atenció infanto-juvenil, docència, assessorament en l'àmbit educatiu, administració de justícia i activitats privades.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Web del programa

https://nnci.uab.cat/ca

Vols rebre més informació?