• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3800/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 39 ECTS
 • Inici: 13/09/2024
 • Final: 04/07/2025
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2925 €
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (10%)
 • Lloc: Unitat Docent Parc Salut Mar, campus Universitari Mar. C/ Dr. Aiguader, 80, 08003- Barcelona
Es pretén la formació de professionals capacitats en l'avaluació i orientació terapèutica de les alteracions en el neurodesenvolupament. Afectacions de les activitats mentals superiors (llenguatge, memòria, percepció, càlcul conductes adaptades, intel.ligència, etc.) degudes tant a la presència de síndromes genètics, trastorns d’etiologia desconeguda com de lesions cerebrals focals i difuses en l'àmbit infantil. La formació es relaciona amb els conceptes aportats per la “medicina basada amb l'evidència” per a constituir la “neuropsicologia basada en l’evidència”. Es pretén una formació teòrica per a consolidar coneixements.
El present projecte recull l’experiència formativa de les 15 promocions del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta.
El projecte docent de la Diplomatura en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil, ofereix un alt nivell de continguts teòrics.
En conjunt destaquem les següents característiques:
- L'èmfasi en els conceptes de la Medicina Basada en Evidències (proves) i la seva aplicació a la Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil. El projecte reconeix que la Universitat no pot donar “coneixements establerts”, si no els “coneixements actuals” i recursos per a realitzar una activitat professional on la crítica i l’actualització siguin una constant.
- La sistematització de les matèries i la seva actualització continuada al Campus Virtual de la UAB.

Estructura del pla docent: El pla d'estudis està estrictament definit en estructura i seqüència. Cada mòdul de coneixement està dividit en submòduls amb diferents assignatures. El conjunt d'assignatures es relacionen amb els coneixements, competències i habilitats descrits a l'apartat 3.

Aspectes logístics: El programa és presencial, però, al finalitzar les classes, les presentacions dels professors es penjaran al Campus Virtual de la UAB. Els mòduls de formació s'aniran activant seqüencialment per a que els alumnes puguin tenir-ne accés. Les activacions es realitzen uns dies abansde l'inici del mòdul. En cada assignatura apareix un calendari i una taula d’anuncis per a poder donar indicacions sobre el procés formatiu.

Sortides professionals

La Diplomatura pretén la formació i especialització acadèmica per a que els alumnes millorin les seves habilitats professionals en els següents àmbits: hospitals, serveis de neurologia i psiquiatria, unitats de neuropsicologia, serveis d'epilèpsia, serveis de trastorns de conducta alimentària, hospitals o clíniques especialitzades en trastorns vinculats en síndromes genètics, hospitals de dia, companyies d'assegurances, indústria farmacèutica, centres d'atenció infanto-juvenil, docència, assessorament en l'àmbit educatiu, administració de justícia i activitats privades.

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral.

Per a aquest estudi, són possibles les pràctiques no curriculars (optatives):

 • No curriculars
  Com a alumne matriculat a la UAB, disposes d’accés al portal de l'ocupació de la Universitat, el Servei d'Ocupabilitat mitjançant el qual pots participar en processos de selecció, tant per a estades de pràctiques no curriculars com per aconseguir un contracte de treball. En ambdós casos, cal que t’inscriguis a l’aplicació Nexus.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Informació addicional

https://nnci.uab.cat/ca

Més informació

Vols rebre més informació?