• Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4305/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 26/09/2022
 • Final: 16/06/2023
 • Places: 15
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2850 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Institut Universitari Parc Tauli Parc Del Tauli, 1. 08208 Sabadell
  Horaris:Tres sessions cada Mòdul els Divendres: 16:00 – 20:00 i Dissabtes 9:00-13:00h
Estem vivim una revolució tan profunda que possiblement superarà a la invenció del motor de vapor, el tren, l'electricitat o la producció en massa en la magnitud dels canvis que
portarà. Aquesta Quarta Era Industrial gravita entorn a la intel.ligència artificial (IA), la robòtica i el Big data, preconitza una profunda revolució que ja és visible en la forma que vivim i treballem, potser inclús en la forma en que ens veiem a nosaltres mateixos com a humans.
Aquesta revolució també afectarà a la medicina. La mateixa medicina està en certa forma en un moment de crisis. Com a professió, tot i els extraordinaris avenços en l'art i la ciència de la medicina en les darreres quatre dècades, freqüentment aquesta falla en el diagnòstics dels pacients o fa proves i tractament innecessaris que eleven els costos de la medicina. Aquesta revolució pot ajudar en gran mesura a fer front a aquests problemes.

El potencial que ens proporciona l'aprofitament de grans quantitats de dades es fantàstic. Mitjançant la capacitat d'extracció de coneixement i d'aprendre que tenen aquestes dades quan les combinem amb mètodes d’intel·ligència artificial i aprenentatge profund, podem aconseguir una gran precisió en la diagnosi i prognosi. Amb l'ajuda d'aquestes tecnologies els clínics podrien centrar-se més en l'atenció als pacients que és potser un dels grans problemes de la medicina actual.

Per tant, l'atenció sanitària es un sector que es beneficiaria enormement de la IA. La IA permetrà estalviar milers de milions d'euros en millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de problemes com l'obesitat infantil, les malalties cardiovasculars i les seves seqüeles, les malalties neurodegeneratives i el càncer de mama, entre d'altres àmbits. A més, permetrà desenvolupar nous medicaments i fomentar la medicina personalitzada i domiciliària o millorar la qualitat de vida de la gent gran.

La medicina personalitzada ha creat un nou paradigma on pocs metgestenen la formació adient. Llavors, els professionals implicats en l'entorn sanitari necessiten en primer lloc el coneixem per fer front a un canvi molt important en la forma de fer medicina. En segon lloc, els coneixement específics que els permetrà abordar la generació i desenvolupament de coneixement relacionat amb les tecnologies implicades en aquest nou paradigma. En darrer lloc, els cal la capacitat de creació d’equips multidisciplinars que permetin abordar els nous reptes que plantegen aquesta medicina personalitzada.

En aquest context és necessària una IA capaç de explicar als professionals mèdics el perquè de les seves decisions, millorant els mètodes d'interacció persona-computador. En l'actualitat, els metges es basen en la seva experiència a l'hora de realitzar el diagnòstic més probable. Una assistència automàtica, capaç d'efectuar aquests càlculs de probabilitat de manera ormativa i amb accés en temps real a les dades necessàries des de la literatura científica, permetria una major productivitat dels professionals sanitaris. La formació per a l'existència d'una nova generació de metges més tecnològics i capaços d'ajudar en el disseny d'aquests assistents cognitius és un dels reptes en aquest aspecte.

L'anomenada "Medicina P4" (predictiva, personalitzada, preventiva i participativa), estarà
fonamentada en tecnologies emergents com la IA i l'anàlisi de grans quantitats dades basat en l'aprenentatge automàtic i la visió per computador. Així, la ciència de dades s'aplicarà de manera rutinària a informació, estructurada i no estructurada, provinent de registres electrònics de salut, -òmiques (genòmica, proteòmica, transcriptòmica, etc.) i eines d'matges mèdiques.
Així, aquests Diploma de Postgrau va dirigit a clínics interessats en fer recerca amb les dades que tenen accés als seus llocs de treball, historials clínics y altres dades que recullen als serveis on treballen. Generalment aquests

Sortides professionals

Aquests estudis permetran als alumnes millorar les seves habilitats per poder accedir a finançament per al projectes de recerca en salut que requereixen anàlisi de dades.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Contacte

Jose Antonio Ibeas Lopez

Informació addicional

www.tauli.cat/ias

Més informació

Vols rebre més informació?