Presentació

L'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents proposa un estudi de Diploma de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics, mantenint la mateixa estructura, però amb un programa totalment renovat i amb la incorporació dels últims avenços experimentats en el sector de la gestió dels documents electrònics, de la seguretat de la informació, de les tecnologies de l'accés, ús i reutilització de la informació digital i de les polítiques de transparència, accessibilitat i administració electrònica.
Amb una visió global i una perspectiva orientada a les bones pràctiques de referència internacionals, la finalitat és oferir programa que permeti una especialització en els estudis de gestió dels documents electrònics i la informació digital, i també que respongui als reptes derivats del desenvolupament de la societat del coneixement i de l’administració i la gestió electrònica, ja sigui en l'àmbit públic com en el privat.

El programa formatiu, que compta amb professionals de reconegut prestigi per als diferents àmbits docents proposats, ofereix una especialització dins de l'àmbit de la gestió dels documents en suport electrònic però també en la gestió dels processos i en l'ús de la informació i les dades produïdes en un entorn digital. Per això, pretén donar resposta a la creixent necessitat de les organitzacions públiques i privades de gestionar la seva informació, ja sigui en forma de documents o de dades, fent accessibles uns continguts que s'ajustin als estàndards internacionals i que posin al dia els coneixements pel que fa a la gestió, tractament i preservació dels documents electrònics.
L'estructura del Postgrau es basa en la convicció que l'assoliment d'una administració electrònica i d'unes organitzacions privades més àgils i transparents passa inevitablement per una aliança interdisciplinària entre organismes i departaments públics i privats que tenen la tasca d'administrar, organitzar, preservar i fer accessibles la informacióiels documents en suport electrònic. Per això, s'ha de formular una metodologia que aporti als participants les eines conceptuals, tècniques i pràctiques essencials per enfrontar aquest desafiament.
No es descuida la necessitat creixent de les organitzacions empresarials o entitats privades de gestionar i controlar la seva documentació i informació digital, amb la necessitat d'establir competències per al desenvolupament de programes de gestió de documents en un entorn privat.
D'aquesta forma, i per tal de respondre als continus canvis en l'aspecte tecnològic i metodològic, el programa de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics s’ha renovat substancialment. S'ofereix totalment en línia i en espanyol, a més de posar un èmfasi especial en la presentació de casos pràctics que permetin als participants combinar d’un manera equilibrada les sessions teòriques amb l'estudi d'aplicacions reals i eines concretes.
El Postgrau s'orienta a formar especialistes o professionals que hagin de treballar en l'organització, tractament, gestió, preservació i difusió de documents o informació electrònica.
Un ampli ventall de perfils que inclou arxivers i gestors de documents d'organitzacions públiques i privades, tècnics d'organització o de qualitat, càrrecs de comandament, informàtics i administradors de sistemes, experts en modernització administrativa, juristes o lletrats, tècnics de gestió en despatxos i col.legis professionals, tècnics documentalistes, responsables de comunicació, persones d'administració general, etc.

Objectius

- Actualitzar els coneixements de la gestió de documents electrònics, així com de tots aquells altres coneixements relacionats (tecnologia, normativa específica, reutilització de la informació, etc.)
- Conscienciar els participants de la importància d'una gestió dels documents electrònics de qualitat, com un factor de productivitat, eficiència i eficàcia en les organitzacions. Així com per donar compliment al dret dels ciutadans a una informació de qualitat i com a mecanisme de transparència i de bon govern.

- Fomentar el desenvolupament professional dels participants amb la millora de la seva ocupabilitat, tant en l'esfera pública com en l'àmbit privat, per donar resposta a la creixent necessitat de les organitzacions públiques i privades d’organitzar i gestionar els documents i la informació en aquest suport.

Requisits d'accés

S'hi pot accedir des de qualsevol Llicenciatura, Grau o Diplomatura. En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat d'assistència.
El postgrau s'adreça a professionals i a futurs professionals de l'administració pública, del sector privat o empresarial que hagin d’elaborar i gestionar documents electrònics.

Sortides professionals

- L'administració pública, com a impulsora de l'administració electrònica, de l'ús del document i l'expedient electrònic i dels processos de transparència i accés a la informació d'acord amb la normativa actual: Administració estatal, administracions autonòmiques, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, consorcis, empreses públiques, etc.
- A organitzacions, entitats privades i empreses com ara universitats, associacions i col.legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, sector sanitari i clínic, mitjans de comunicació.
- A empreses com entitats financeres, asseguradores, assessories jurídiques i fiscals, consultores, immobiliàries empreses del sector químic, farmacèutic i clínic. Empreses de tecnologies de la informació, mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa), productores.
- A empreses especialitzades de serveis documentals i arxivístiques. Consultoria, organització d’arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental, etc.

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat.

Web: HTTPS://WWW.UAB.CAT/ARXIVISTICA-GESTIO-DOCUMENTS/

Postgrau UAB

1a Edició
Places: 40
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 4353/1
Preu: 2950 ¤
Preu especial: 2803¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni ESAGED
Preu especial: 2655¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet)
Preu especial: 2655¤
Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes de l'ESAGED titulats en Grau Superior o Màster en Arxivística i Gestió de Documents; membres de l'AAC - Gestors de Documents de Catalunya; de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, del Col·legi d'Enginyers en Informàtica de Catalunya, de l'Associació d'Amics de la UAB i aturats).

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: Online
Dates: del 11/01/2021 al 11/01/2022
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.