Especialització en Gestió de Documents Electrònics

Formació universitària especialitzada per a capacitar als professionals de l'arxivística en la gestió, el tractament i la preservació dels documents electrònics.

 • Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4353/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 21/10/2024
 • Final: 30/03/2026
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2950 €
 • Preu especial 2862 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls. Socis de ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
  Preu especial 2714 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya (AAC)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online

Formació especialitzada en línia que capacita els professionals de l'arxivística per a la gestió, el tractament i la preservació dels documents electrònics.

El diploma d'especialització en Gestió de Documents Electrònics, en línia i en castellà, incorpora els últims avenços en els àmbits de la gestió dels documents electrònics, les tecnologies d'accés, l'ús i la reutilització de la informació digital, les polítiques de transparència, l'accessibilitat, i l'administració electrònica.

En un únic any acadèmic, aporta les eines necessàries per donar resposta a les demandes de la societat del coneixement i de l'administració electrònica en organitzacions públiques i privades. Té en compte els diversos aspectes que han de permetre una correcta gestió dels documents, tant els normatius i legals com els tecnològics i, sobretot, els aspectes relacionats amb la seva gestió i tractament. La docència és impartida per professorat acadèmic i professionals de reconegut prestigi dels àmbits que integren el pla d'estudis.

Està dirigit principalment a professionals actius en organització, tractament, gestió, preservació i difusió de documents electrònics o informació digital. També pot ser d'interès per a professionals de qualitat, informàtica i administració de sistemes, transformació tecnològica, advocacia o comunicació, entre d'altres.

Sortides professionals

- L'administració pública, com a impulsora de l'administració electrònica: estatal, autonòmiques, diputacions, consells comarcals, ajuntaments.
- Organitzacions, entitats privades i empreses: universitats, associacions i col·legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, entitats financeres, immobiliàries, sector sanitari i clínic, mitjans de comunicació, etc.
- Empreses de serveis documentals i arxivístics: consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat, destrucció i aplicacions informàtiques, entre d'altres.

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Maria Aguilera Fernández

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/tots-els-masters-propis-i-postgraus-/postgrau-en-gestio-de-documents-electronics-1345754951377.html

Més informació

Vols rebre més informació?