Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions de cada programa, del 16 al 20 de maig. Inscripcions obertes!

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 4353/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 04/04/2022
 • Final: 03/04/2023
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2950 €
 • Preu especial 2803 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni ESAGED
  Preu especial 2655 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium+ (només primera matrícula a curs complet)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
L'Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents proposa un estudi de Diploma de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics, mantenint la mateixa estructura, però amb un programa totalment renovat i amb la incorporació dels últims avenços experimentats en el sector de la gestió dels documents electrònics, de la seguretat de la informació, de les tecnologies de l'accés, ús i reutilització de la informació digital i de les polítiques de transparència, accessibilitat i administració electrònica.
Amb una visió global i una perspectiva orientada a les bones pràctiques de referència internacionals, la finalitat és oferir programa que permeti una especialització en els estudis de gestió dels documents electrònics i la informació digital, i també que respongui als reptes derivats del desenvolupament de la societat del coneixement i de l’administració i la gestió electrònica, ja sigui en l'àmbit públic com en el privat.
El programa formatiu, que compta amb professionals de reconegut prestigi per als diferents àmbits docents proposats, ofereix una especialització dins de l'àmbit de la gestió dels documents en suport electrònic però també en la gestió dels processos i en l'ús de la informació i les dades produïdes en un entorn digital. Per això, pretén donar resposta a la creixent necessitat de les organitzacions públiques i privades de gestionar la seva informació, ja sigui en forma de documents o de dades, fent accessibles uns continguts que s'ajustin als estàndards internacionals i que posin al dia els coneixements pel que fa a la gestió, tractament i preservació dels documents electrònics.
L'estructura del Postgrau es basa en la convicció que l'assoliment d'una administració electrònica i d'unes organitzacions privades més àgils i transparents passa inevitablement per una aliança interdisciplinària entre organismes i departaments públics i privats que tenen la tasca d'administrar, organitzar, preservar i fer accessibles la informacióiels documents en suport electrònic. Per això, s'ha de formular una metodologia que aporti als participants les eines conceptuals, tècniques i pràctiques essencials per enfrontar aquest desafiament.
No es descuida la necessitat creixent de les organitzacions empresarials o entitats privades de gestionar i controlar la seva documentació i informació digital, amb la necessitat d'establir competències per al desenvolupament de programes de gestió de documents en un entorn privat.
D'aquesta forma, i per tal de respondre als continus canvis en l'aspecte tecnològic i metodològic, el programa de Postgrau en Gestió de Documents Electrònics s’ha renovat substancialment. S'ofereix totalment en línia i en espanyol, a més de posar un èmfasi especial en la presentació de casos pràctics que permetin als participants combinar d’un manera equilibrada les sessions teòriques amb l'estudi d'aplicacions reals i eines concretes.
El Postgrau s'orienta a formar especialistes o professionals que hagin de treballar en l'organització, tractament, gestió, preservació i difusió de documents o informació electrònica.
Un ampli ventall de perfils que inclou arxivers i gestors de documents d'organitzacions públiques i privades, tècnics d'organització o de qualitat, càrrecs de comandament, informàtics i administradors de sistemes, experts en modernització administrativa, juristes o lletrats, tècnics de gestió en despatxos i col.legis professionals, tècnics documentalistes, responsables de comunicació, persones d'administració general, etc.

Sortides professionals

- L'administració pública, com a impulsora de l'administració electrònica, de l'ús del document i l'expedient electrònic i dels processos de transparència i accés a la informació d'acord amb la normativa actual: Administració estatal, administracions autonòmiques, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, consorcis, empreses públiques, etc.
- A organitzacions, entitats privades i empreses com ara universitats, associacions i col.legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, sector sanitari i clínic, mitjans de comunicació.
- A empreses com entitats financeres, asseguradores, assessories jurídiques i fiscals, consultores, immobiliàries empreses del sector químic, farmacèutic i clínic. Empreses de tecnologies de la informació, mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa), productores.
- A empreses especialitzades de serveis documentals i arxivístiques. Consultoria, organització d’arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental, etc.

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Ariadna Morente Pagès

Telèfon: 93 592 97 10

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/postgraus-1345838103570.html

Vols rebre més informació?