Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Presentació

Formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses que incorpora les últimes aplicacions informàtiques.

La criminalística o ciències forenses és el conjunt de disciplines on l'objecte comú és la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant una metodologia científica.
El programa té la finalitat de formar professionals en Criminalística amb acreditació acadèmica superior i reconeixement universitari, i està dissenyat per facilitar una instrucció pràctica en les especialitats forenses, proporcionant el coneixement i l'ús de sistemes d'infoanàlisi que perfeccionen i agilitzen l'actuació pericial.

El postgrau és eminentment professionalitzador. L'estudiant realitzarà les següents activitats -que composen el 50% del programa-, amb tutorització docent:

- sessions en diversos laboratoris especialitzats amb tecnologia avançada
- anàlisi de casos actuals i de casos seleccionats
- preparació d'informes d'orientació de recerca criminal.

Recursos d'aprenentatge:
- seguiment per part de la coordinació del postgrau per oferir suport i assegurar l'evolució de l'estudiant.
- accés a l'aula virtual, on l'estudiant podrà trobar disponibles els casos i altres documents del postgrau.

Objectius

- Proporcionar coneixement de sistemes d'infoanàlisi per perfeccionar i agilitzar l'actuació pericial.
- Oferir instrucció superior en la reparació, valoració i emissió de dictàmens científics en les principals especialitats forenses.
- Habilitar per a exercir com a perit en els àmbits de jurisdicció civil, social, laboral i penal, torn d'ofici, i per designació judicial.

- Formar especialistes per treballar conjuntament amb departaments de justícia, ser designats per jutjats i tribunals amb competència per a recopilar proves, recollir-les en informes judicials i defensar aquests en els processos judicials.

Requisits d'accés

Els estudis van dirigits a persones vinculades als següents col·lectius professionals i àmbits del coneixement:
- cossos policials, seguretat pública, prevenció i seguretat
- peritatge judicial, judicatura, administració de justícia, notariat
- assegurances, auditoria
- criminologia, investigació privada
- medicina, química, biologia
- periodisme, lingüística, informàtica, enginyeria

És necessària titulació acadèmica de Grau, Llicenciatura, Diplomatura universitària o equivalent.
Excepcionalment, els professionals sense la graduació acadèmica requerida hi podran accedir en funció de la seva experiència i entorn laborals.

Sortides professionals

- Assessoria i consultoria per a empreses i organitzacions en matèria criminalística.
- Elaboració de plans, protocols, bases de dades i polítiques.
- Estudis de recerca cientificotècnica per al desenvolupament de mètodes o dispositius per a identificació, anàlisi i interpretació de proves, entre altres.
- Activitat professional de criminalista per designació judicial i/o de part en grafística, grafoanàlisi, documentoscòpia, inspecció tècnica-ocular, lofoscòpia, balística, traces instrumentals, accidentologia, etc.
- Activitat professional de criminalista expert en investigació documental física i virtual, en falsedat i imitació de documents, plagis.
- Realització de dictàmens o certificacions prejudicials o extrajudicials, col.laboració amb institucions, organismes públics o privats, col.legis professionals, empreses i entitats per combatre el frau en propietat intel.lectual i industrial.
- Informes pericials: elaboració d'informes, contra-informes i meta-anàlisis en les especialitats forenses.
- Formació
- Comunicació

La superació del postgrau suposa el reconeixement professional per part de les associacions en conveni amb l'Institut de Ciències del Grafisme i el Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, amb tots els avantatges establerts per aquestes entitats.

Contacte

Formació Continuada

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/prevencio-seguretat-integral/

Postgrau UAB

15a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1471/15
Preu: 2220 ¤
Preu especial: 1998¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet)
Preu especial: 2109¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB (només primera matrícula a curs complet)

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalencència, C. Sant Antoni Mª Claret 171, Barcelona
Dates: del 23/01/2021 al 06/11/2021
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (8%), Francès (1%), Italià (1%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Criminalística, Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.