Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Presentació

La criminalística o ciències forenses les definim com el conjunt de disciplines on l'objecte comú és el de la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant una metodologia científica. Qualsevol ciència es converteix en forense en el moment que serveix al procediment judicial, però cal adaptar les tècniques específiques a la finalitat d'investigació i judicial de la prova, aquest és el motiu de preparar aquest programa, on es pretén formar professionals en Criminalística com una titulació reconeguda per la universitat, per tal de donar una acreditació acadèmica superior de manera que els professionals titulats puguin gaudir d'aquest reconeixement universitari en les seves actuacions tant a nivell particular com judicial al servei dels Tribunals de Justícia, mitjançant les tècniques més avançades d'aquestes especialitats.


En aquest programa eminentment professional s'incideix especialment en tot tipus de casos pràctics, de vivència actual i també d'altres seleccionats especialment per a la major i més ràpida assimilació de l'alumne, introduint-lo des de l'inici en l'experiència real de la criminalística i atorgant-li una capacitat per a poder emetre informes d'orientació en la investigació criminal, específics d'identificació o propis de l'àrea de procedència de l'alumne.

Està preparat per a dirigir-se més enllà de la clàssica criminalística i constitueix una resposta a la necessitat actual d'una formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses incorporant les darreres aplicacions informàtiques. Especialment dissenyat per a facilitar una instrucció superior i eminentment pràctica en les especialitats forenses proporcionant el coneixement i l'ús de sistemes d'infoanàlisi que perfeccionen i agiliten l'actuació pericial, és per això que la meitat de les hores del curs s'impartiran en Laboratoris especialitzats amb l'objecte de que l'alumne es familiaritzi amb les noves tecnologies.

Objectius

Capacitar l'alumne per actuar com a pèrit criminalista per designació judicial i de part, proporcionant una formació especialitzada que permeti aquesta actuació professional, aplicant metodologia pericial i d'intervenció judicial en la recopilació de proves recollides i en la plasmació i defensa dels informes pericials que elaborarà l'alumne.

Aplicar una Direcció per Objectius (DPO), i tenir els conceptes bàsics per a gestionar la pròpia carrera professional.

Requisits d'accés

És necessària titulació acadèmica de Grau, llicenciat, diplomat universitari o equivalent

Podran accedir excepcionalment persones que pel seu currículum professional demostrin la suficient experiència professional justificada en la matèria, prèvia acceptació de la coordinació i consentiment EP, en cas, de superar el programa rebran únicament la certificació d'haver realitzat els estudis.

El perfil d'estudiants és el de Membres de la Seguretat Pública, Criminalistes, Detectius, Juristes, Advocats, Notaris, Procuradors dels Tribunals, Funcionaris de Justícia, dels Registres Públics, Corredors de Comerç, Professors, Biòlegs, Químics, Pèrits Judicials titulats, Responsables i especialistes de la Seguretat Privada, Informàtics, lingüistes.

Sortides professionals

- Activitat professional de Criminalista per designació de part legítima en procediments judicials en les temàtiques d'inspecció tècnica-ocular, lofoscòpia, balística, traces instrumentals, accidentologìa i altres àmbits de les ciències forenses que no estiguin especialment acotats a altres titulacions específiques.
- Orientació criminalística per institucions o entitats, valoració de procediments, metodologia, informes en l'àmbit general de la criminalística i el propi específic que el titulat estigui capacitat.
- Activitat professional de criminalista expert en investigació documental física i virtual, en falsedat i imitació de documents, plagis.
- Realització de Dictàmens o certificacions prejudicials o extrajudicials, col.laboració amb institucions, organismes públics o privats, col.legis professionals, empreses i entitats per combatre el frau en propietat intel.lectual i industrial.
- L'alumne que ha superat qualsevol de les especialitats que oferim, aconsegueix el reconeixement per part de les associacions professionals en conveni amb l'Instituto de Ciencias del Grafismo i el Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses, amb tots els avantatges establerts per aquestes entitats pels alumnes dels programes proposats pel ICG (torn d'ofici judicial, borsa de treball, descomptes, etc.).

Contacte

Formació Continuada

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.cienciasforensesuab.com/;

Postgrau UAB
10% de descompte Alumni Premium

14a Edició
Places: 50
Orientació: Professional
30 ECTS
Codi de l'estudi: 1471/14
Preu: 1980 ¤
Preu especial: 1782¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB Premium
Preu especial: 1881¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Casa de Convalencència, C. Sant Antoni Mª Claret 171, Barcelona
Dates: del 18/01/2020 al 07/11/2020
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (8%), Francès (1%), Italià (1%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Centres col·laboradors:
Institut de Ciències del Grafisme
Títol que s'obté:
Diploma de Postgrau Criminalística, Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.