Postgrau en Criminalística. Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses

Formació universitària en tècniques avançades de les ciències forenses centrada en l'actuació pericial i els sistemes i tècniques d'infoanàlisi per perfeccionar-la

 • Postgrau UAB
 • Codi de l'estudi: 1471/17
 • 17a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 21/01/2023
 • Final: 18/11/2023
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2220 €
 • Preu especial 2153 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de cursos o mòduls (només primera matrícula)
  Preu especial 2109 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster, Alumni UAB (només primera matrícula)
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (8%), Francès (1%), Italià (1%)
 • Lloc: Edifici Blanc - Campus UAB Bellaterra

La criminalística o ciències forenses és el conjunt de disciplines on l'objecte comú és la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant una metodologia científica.

El postgrau té la finalitat de formar professionals en Criminalística amb acreditació acadèmica superior i reconeixement universitari.

Objectius:

 • Proporcionar coneixement de sistemes d'infoanàlisi per perfeccionar i agilitzar l'actuació pericial.
 • Oferir instrucció superior en la reparació, valoració i emissió de dictàmens científics en les principals especialitats forenses.
 • Habilitar per a exercir com a perit en els àmbits de jurisdicció civil, social, laboral i penal, torn d'ofici, i per designació judicial.
 • Formar especialistes per treballar conjuntament amb departaments de justícia, amb competència per a recopilar proves, recollir-les en informes judicials i defensar aquests en els processos judicials.

Forma part del màster en Criminalística, és eminentment professionalitzador i inclou:

 • Sessions en diversos laboratoris especialitzats amb tecnologia avançada.
 • Anàlisi de casos actuals i de casos seleccionats.
 • Preparació d'informes d'orientació de recerca criminal.

Sortides professionals

- Assessoria i consultoria per a empreses i organitzacions.
- Elaboració de plans, protocols, bases de dades i polítiques.
- Recerca cientificotècnica per al desenvolupament de mètodes o dispositius d’identificació, anàlisi i interpretació de proves, entre altres.
- Activitat professional de criminalista per designació judicial i/o de part en tècniques d’infoanàlisi i en investigació documental, falsedat, imitació i plagis.
- Elaboració de dictàmens i d'informes pericials, contra-informes i meta-anàlisis en les especialitats forenses.

La superació del postgrau suposa el reconeixement professional per part de les associacions en conveni amb l'Institut de Ciències del Grafisme i el Consell Institucional de Professors i Directors de Laboratoris de Ciències Forenses, amb tots els avantatges establerts per aquestes entitats.

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions amb la finalitat que l'estudiant assoleixi un grau d'experiència professional que li faciliti la inserció o la promoció en l'àmbit laboral...

Aquestes pràctiques poden ser curriculars (obligatòries) o no curriculars (optatives).

 • Curriculars
  Les pràctiques curriculars són aquelles que s’inclouen al currículum dels estudis i, per tant, cal superar-les per obtenir la titulació. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions cal realitzar-les.
 • No curriculars
  Les pràctiques extra curriculars són les que no s’inclouen al currículum dels estudis. Pots optar a fer-les de més a més. La coordinació del teu programa t’explicarà el detall de com, on i en quines condicions es poden realitzar.
   

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Formació Continuada

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/postgraus-1345838013691.html

Més informació

Vols rebre més informació?