• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4029/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 08/10/2021
 • Final: 12/11/2021
 • Places: 5
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 510 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Unitat Docent Hospital Sant Joan de Deu
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, depenent de la situació sanitària.

Des d'un enfocament de conceptes basat en “la medicina basada en l'evidència” es pretén portar a terme una formació teòrica per a la consolidació i ampliació de coneixements prèviament adquirits als graus universitaris.
S'ofereix un nivell avançat en coneixements teòrics actualitzats i es pretén oferir recursos per dur a terme un bon exercici professional en l'àrea de coneixement en la qual es desenvolupa l'alumne.

Continguts

Curs introductori a la valoració diagnòstica en psiquiatria i psicologia infanto-juvenil. Es donen a conèixer els principals manuals i classificacions diagnòstiques dels trastorns mentals. S'aborda el desenvolupament normatiu en les etapes de preescolar, infància i adolescència. Exploració física neurofisiològica i instruments d'avaluació neuropsicològica. Qüestionaris estandarditzats en l'avaluació de la psicopatologia. Entrevista psicopatològica i entrevista familiar. Formulació de cas i integració de la informació. Diagnòstic, pla terapèutic i elaboració de l'informe.

Assignatures del mòdul:

- Jornada Inauguració
- Demandes a Salut Mental
- Models clínics actuals
- Exploració física neurològica
- Avaluació clínica del Lactant, preescolar i les seves famílies
- Avaluació clínica dels nens i adolescents
- Avaluació Neuropsicològica
- Patologia orgànica i psiquiàtrica
- Entrevista Familiar
- Formulació del cas i integració de la informació

Itineraris

Aquest programa forma part del diploma de postgrau en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència (4033).

Sortides professionals

Es pretén dotar als nostres alumnes una formació i especialització acadèmica, tot just millorant i potenciant les seves habilitats professionals ja adquirides, en els diferents àmbits de la psiquiatria i psicologia infanto-juvenil.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Centres col·laboradors

Hospital Sant Joan de Déu
INAD Parc de Salut Mar

Contacte

Aurèlia Rafael Linares

Telèfon: 935812381

Informació addicional

http://paidopsiquiatria.cat

Vols rebre més informació?