• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3809/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 9 ECTS
 • Inici: 07/10/2022
 • Final: 16/12/2022
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 675 €
 • Idioma de docència: Castellà (90%), Anglès (10%)
 • Lloc: Unitat Docent Parc Salut Mar Campus Universitari Mar C/ Dr. Aiguader, 80 08003 - Barcelona

Continguts

Curs on es profunditza en els trastorns del neurodesenvolupament vinculats a:
- Alteracions i lesions del Sistema Nerviós (hidrocefàlia, epilèpsia, prematuritat, paràlisi cerebral infantil,..)
- Síndromes genètics (síndrome X fràgil, síndrome de Williams, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Down,..)
- Alteracions d'etiologia desconeguda (discapacitat intel·lectual, trastorn de la comunicació, trastorn de l'espectre autista, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, trastorn específic de l'aprenentatge -dislèxia, disortografia i discalcúlia,..).
- Alteracions sensoriomotores en els trastorns del desenvolupament (motors, orofacials i sensitives).

Itineraris

Aquest curs en forma part de la Diplomatura de Postgrau Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil(3800)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal

Contacte

Neus Rivera Àvila

Telèfon: 933160778

Informació addicional

https://nnci.uab.cat/ca

Més informació

Vols rebre més informació?