• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4820/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 25/11/2024
 • Final: 10/02/2025
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 540 €
 • Preu especial 513 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni UAB o FUAB de grau o postgrau. Descompte NO acumulable
  Preu especial 524 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de curs o assignatura. Persones associades a l¿Associació de Bibliotecaris, Arxivers i documentalistes de les Illes Balears (ABADIB)
  Preu especial 497 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l¿Associació de Professionals de l¿Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya (AAC)
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
En aquest curs es donaran a conèixer els plantejaments teòrics per a la descripció multinivell de fotografies així com els principals codis descriptius i s'oferiran recursos per a un tractament semàntic dels continguts. Es tractaran aspectes de metodologia per a la catalogació i classificació de fons fotogràfics, les normes i pautes tècniques per a la descripcions de fotografies a diferents nivells i els criteris bàsics per a l'avaluació de fons fotogràfics. Així mateix, es donaran a conèixer dels conceptes bàsics per al tractament documental de l'arxiu d’imatges digital. Els continguts, a més, inclouen els coneixements sobre formats gràfics i metadades documentals i metadades tècniques específiques de la imatge, així com també es tractaran els vocabularis semàntics.

A qui s'adreça:
Arxivers, fotògrafs, bibliotecaris, documentalistes, museòlegs, conservadors, investigadors, col·leccionistes, i persones en general interessades en la fotografia.

Continguts

-Catalogació, classificació i avaluació documental
-Metadades, vocabularis i formats gràfics

Itineraris

Aquest curs d'especialització pertany al Diploma d'Especialització en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics. Pots matricular-te individualment a les diferents assignatures (cursos especialització) que componen el diploma d'especialització per, un cop superats tots, matricular el treball final d'Estudis i obtenir el títol de Diploma.

Sortides professionals

-Arxius de mitjans de comunicació (premsa, televisió i multimèdia)
-Serveis d'arxius de l'administració autonòmica, local, estatal i europea
-Arxius d'institucions i entitats públiques
-Arxius d'associacions i col·legis professionals
-Arxius d'institucions eclesiàstiques
-Arxius d’organitzacions no governamentals
-Empreses d'organització i custòdia d'arxius
-Empreses de tecnologies de la informació
-Arxius d'empreses
-Arxius d'universitats i centres docents
-Bancs d'imatges i fototeques
-Biblioteques especialitzades i centres de documentació
-Galeries fotogràfiques

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Centres col·laboradors

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

Contacte

Ariadna Morente Pagès

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/diplomes-d-especialitzacio/oferta-de-diplomes-d-especialitzacio/tots-els-diplomes-d-especialitzacio-1345838103570.html

Més informació

Vols rebre més informació?