• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4061/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 12/02/2024
 • Final: 20/07/2024
 • Places: 15
 • Orientació: Professional
 • Preu: 396 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Es pretén formar als estudiants per transformar els escenaris educatius i socials en espais cada cop més inclusius a través de la tecnologia. El curs oferirà eines i recursos que facilitin l'accessibilitat a la informació i a la comunicació per a tothom, especialment per a persones amb necessitats específiques de suport.

Continguts

Accessibilitat a la tecnologia de la informació i la comunicació:
- Les plataformes digitals com a suport per a la inclusió: Com aprofitar la xarxa per millorar l'accés de tothom.
- Fem continguts accessibles per a tothom.
- L'aprenentatge mòbil: una eina a desenvolupar.

Recursos tecnològics per a la inclusió:
- L'ús dels suports tecnològics per a l'atenció a la diversitat.
- Accés a l'ordinador i perifèrics: el cas de la discapacitat motriu.
- Programes externs i recursos del sistema: el cas de la discapacitat sensorial.
- Suports audiovisuals per la lectura i escriptura.
- Ús dels dispositius mòbils per a inclusió.
- Metodologies facilitadores per a la implementació dels recursos tecnològics.
- La gamificació, una tècnica per a la inclusió?
- Bones pràctiques inclusives des de la tecnologia.

Xarxes socials i comunicació:
- Xarxes socials: inclusió o exclusió?: El rol de la família i la comunitat.
- Apps inclusives per a la comunicació i participació.
- Addicció i seguretat: reptes de les xarxes socials.

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social (2824).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de l'Educació

Contacte

Maria Garcia Ramón

Telèfon: 935811180

Informació addicional

http://mastersuportsinclusio.uab.cat

Més informació

Vols rebre més informació?