Curs en Seguretat d'Esdeveniments i Espectacles, una Visió Integral

Presentació

Els responsables de la seguretat, els promotors i altres agents implicats en l'organització d’esdeveniments multitudinaris necessiten un coneixement de la normativa que reguli la seguretat en matèria d'espectacles per a evitar episodis d'excés d'aforament, violència en esdeveniments esportius i problemes d'evacuació en estructures d'alt risc, entre d'altres.

Pels professionals resulta imprescindible conèixer, exigir i elaborar, segons el seu nivell de participació i responsabilitat, el pla del director de seguretat i contemplar la gestió de la mobilitat, el control de les masses i la gestió i coordinació sanitària en aquestes situacions.

Amb el propòsit d'informar de totes les funcions de les persones implicades en el desenvolupament d'un esdeveniment que congregui a un gran nombre de persones, la finalitat d'aquesta formació és integrar a totes les parts, donar una visió global i aprofundir a nivell teòric i pràctic.


Informació complementària:

-Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l'acreditació dels cursos.
-Reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya.
-Horaris compatibles amb la jornada laboral.
-Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
-Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

(M.1) Normativa de la seguretat privada
(M.2) Normativa en matèria d'espectacles: llei i reglament
(M.3) Documentació complementària i tràmits de la gestió d'esdeveniments i espectacles
(M.4) Prevenció de riscos laborals
(M.5) Gestió i direcció d'activitats de seguretat privada
(M.6) Col·laboració amb la seguretat pública
(M.7) Els esdeveniments esportius
(M.8) Els concerts i espectacles
(M.9) La planificació de dispositius: pla del director de seguretat
(M.10) Horaris, activitats extraordinàries i personal de control d'accés
(M.11) La gestió i coordinació de grans esdeveniments (festes majors, desfilades, carreres...)

Metodologia:

-Mitjançant l'anàlisi, s'exposaran les funcions, responsabilitats i tècniques i l’organització dels serveis en esdeveniments i espectacles de totes les figures implicades.
-S'incorporaran els principis i normes jurídiques en el desenvolupament de la tasca, així com els mitjans tècnics actius i passius i les seves aplicacions.

Objectius

Capacitar als responsables de gestió d'esdeveniments i espectacles per coordinar les figures que intervenen en la preparació d'un esdeveniment multitudinari tenint en compte les normes jurídiques i de seguretat que els hi pugui afectar en cada cas i integrant els coneixements per poder fer la coordinació amb els Tècnics Competents de Plans d'Autoprotecció, Cossos de Seguretat (Bombers, Policia, Protecció Civil i Seguretat Privada).

Requisits d'accés

El programa està dirigit a:

-Professionals de la seguretat privada i pública.
-Membres de les forces i cossos de seguretat.
-Interessats en seguretat i prevenció.
-Tècnics en protecció civil.
-Tècnics municipals.
-Promotors d'esdeveniments.

Sortides professionals

-Especialització en vigilància per a esdeveniments i controls d'accés.
-Seguretat per a espectacles.
-Seguretat per a esdeveniments esportius.
-Seguretat privada.

Contacte

Francesc Gómez Macià

Telèfon: 935929710

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345721302046.html

Curs d'especialització UAB

10a Edició
Places: 25
1,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3490/10
Preu: 350 ¤
Preu especial: 275¤
Col·lectiu d'aplicació: Ex-alumnes EPSI, Afiliats FEPOL, Afiliats IPA i Graduats en Prevenció i Seguretat Integral

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Edifici blanc, Campus UAB. Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 10/11/2020 al 19/01/2021
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Seguretat d'Esdeveniments i Espectacles, una Visió Integral

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.