Curs en Protecció de Dades i Transparència. Els Límits dels Dos Drets

Formació especialitzada que aporta els coneixements en la legislació de protecció de dades i de transparència per a exercir professionalment en l'àmbit de la gestió de dades i de la informació

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4260/6
 • 6a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 07/10/2024
 • Final: 21/01/2025
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 620 €
 • Preu especial 601 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls. Socis de ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
  Preu especial 589 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
  Preu especial 570 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online

En els darrers anys s'ha produït una allau normativa en matèria de protecció de dades personals i transparència, àmbits d'incidència fonamental en la gestió de la informació.

En protecció de dades, el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, aplicat a partir del 2018, va suposar un canvi de paradigma en la gestió de dades personals, tant en el sector públic com privat. A l'estat espanyol, va tenir com a efecte directe l'aprovació de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, vigent avui.

Per la seva banda, la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula les obligacions de publicitat activa (portals de transparència) i el dret d'accés a la informació pública.

La necessària conjugació d'ambdues legislacions aboca a un escenari en què les entitats tenen el deure de divulgar molta informació i, a la vegada, respectar els límits previstos per a la protecció d'altres drets i interessos, en particular el de la protecció de dades personals.

Per als professionals de la gestió de dades i de la informació és imprescindible conèixer en profunditat els deures a tenir en compte per les organitzacions en el tractament de dades personals i les seves obligacions de transparència.

Formació de modalitat online pionera en l'àmbit universitari espanyol i iberoamericà.

Continguts

- Introducció al curs: la protecció de dades i la transparència.
- Que és el dret a la protecció de dades? Principis, deures i drets.
- Que és la transparència? (publicitat activa i l’accés a la informació pública). Principis, deures i drets.
- Altres supòsits de gestió d'informació (xarxes socials, dades obertes, etc.).
- Els límits a la transparència, en particular el derivat del dret a la protecció de dades.
- Sistemes de garantia de la protecció de dades i de la transparència.
- Anàlisi de supòsits habituals de necessitat de ponderació i equilibri entre la transparència i la protecció de dades.

Sortides professionals

L'alumnat que superi aquest curs tindrà les eines necessàries per poder exercir diverses tasques vinculades a la gestió de la informació.
Una de les sortides seria en l'àmbit dels arxius i la gestió documental, però també en qualsevol altre àmbit vinculat a la gestió d'informació del sector públic i de les entitats privades vinculades al sector públic, i en particular, com a delegat de protecció de dades, o en llocs amb competències relacionades amb la gestió dels Portals de Transparència i/o les xarxes socials i altres espais d'internet. Aquestes funcions no només es podrien desenvolupar com a personal del sector públic i entitats privades, sinó també a través de consultories externes.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345838118560.html

Més informació

Vols rebre més informació?