Curs en Polítiques Públiques i Gestió de la Diversitat

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Introducció mòdul polítiques publiques. Conceptes bàsics de polítiques públiques i dret de les migracions.
- Gestió i organització Autonòmica i Local en immigració: integració i acollida II.
- El marc general: acció pública per la inclusió social dels immigrants a las ciutats europees.
- El marc general: polítiques contra la discriminació i el racisme.
- Món local, immigració i ciutadania: polítiques de acollida i polítiques de canvi social per a la convivència.
- Immigració i sanitat : joves immigrants i assistència en SSR.
- Immigració i pluralisme religiós.
- Immigració, habitatge i exclusió residencial.
- Immigració i polítiques educatives.
- Immigració i polítiques de formació per el treball.

Requisits d'accés

- El requisit bàsic per a l'admissió és el d'estar en possessió d'un títol de grau, diplomat o llicenciat, preferentment, de l'àrea de les ciències socials, jurídiques o humanitats.
Es tindrà en compte l'experiència laboral en l'àmbit de les migracions.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Inmigració: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Web: http://www.cermigracions.org/

Curs d'especialització UAB

13a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3149/13
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Dates: del 16/11/2020 al 18/12/2020
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Centres responsables:
Departament de Sociologia
Centres col·laboradors:
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del Curs Polítiques Públiques i Gestió de la Diversitat

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.