• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3149/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 16/11/2020
 • Final: 18/12/2020
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 420 ¤
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Català (20%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Introducció mòdul polítiques publiques. Conceptes bàsics de polítiques públiques i dret de les migracions.
- Gestió i organització Autonòmica i Local en immigració: integració i acollida II.
- El marc general: acció pública per la inclusió social dels immigrants a las ciutats europees.
- El marc general: polítiques contra la discriminació i el racisme.
- Món local, immigració i ciutadania: polítiques de acollida i polítiques de canvi social per a la convivència.
- Immigració i sanitat : joves immigrants i assistència en SSR.
- Immigració i pluralisme religiós.
- Immigració, habitatge i exclusió residencial.
- Immigració i polítiques educatives.
- Immigració i polítiques de formació per el treball.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Inmigració: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Sociologia

Centres col·laboradors

Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Web del programa

http://www.cermigracions.org/

Vols rebre més informació?